Zorg over Waddinxveense kinderen zonder zwemdiploma

7 november 2012
WADDINXVEEN - De gemeente moet onderzoeken hoe de kinderen die nu geen zwemles krijgen, wel op zwemles te krijgen zijn. Dit bepleit CDA'er Zweder Bergman deze week in de Raadsblog.

Het College van B&W stelt voor om vanaf 2014 de subsidiëring van het schoolzwemmen te schrappen. Feitelijk wordt gesteld dat het schoolzwemmen niet meer van deze tijd is en het levert ook weer een aardige bezuiniging op.

Veiligheid

Het CDA heeft twee jaar geleden zeer bewust gekozen voor een voortzetting van een gerestyled zwembad. Want behalve het sportieve aspect is de gedane investering ook ingegeven vanuit veiligheid. Immers, in zo’n waterrijke omgeving als waarin Waddinxveen ligt moet je er niet aan denken dat inwoners zich niet kunnen redden als ze te water raken.

Verplicht

Het schoolzwemmen heeft ook deze dubbele functie wat ons betreft. Enerzijds als alternatief voor de gymles; anderzijds om in zekere zin kinderen verplicht deel te laten nemen aan het regelen van hun eigen veiligheid ten aanzien van water.

Afgeschaft

Inmiddels is het schoolzwemmen niet vanzelfsprekend meer. In veel gemeenten is het inmiddels afgeschaft dan wel sterk teruggebracht. Deze situatie treffen we ook in Waddinxveen aan. En we moeten vaststellen dat niet alleen de gemeente hierover gaat. Er zijn al scholen in Waddinxveen die zelf hebben besloten het aantal schoolzwemlessen te verminderen.

Logistieke operatie

En daar zijn redenen voor. Enerzijds is het heel tijdsintensief om voor een half uurtje schoolzwemmen een grote logistieke operatie uit te moeten halen op school. De daarmee gemoeide tijd zou je ook door een alternatief bewegingsonderwijs kunnen terugverdienen. En daardoor is er meer effectieve tijd voor onderwijs.

Ondiepe sloten

Anderzijds is het een feit dat 85% van de kinderen  in Waddinxveen al over een diploma A beschikt voordat ze in groep 4 met schoolzwemmen starten. In de ondiepe vaarten en sloten van Waddinxveen zou je je dan aardig kunnen redden als je per ongeluk in het water valt.

Vanuit dat gezichtspunt snappen dat gezien deze ontwikkelingen het College tot deze afwegingen komt.

Echter, er zijn dan twee zaken die overblijven

1.     Een aanzienlijk deel van de bekostiging van ons zwembad wordt verkregen uit het schoolzwemmen. Het schrappen van het schoolzwemmen zorgt er dan voor dat het zwembad de financiering niet rondkrijgt. En daar heeft de gemeente uiteindelijk last van gezien de verantwoordelijkheid die zij daarin draagt.

2.     Hoewel 85% van de kinderen blijkbaar voor groep 4 over een zwemdiploma beschikt; 15 % niet. Over die 15% maken we ons dan zorgen als het schoolzwemmen op termijn verdwijnt. Ik ben van mening dat alle kinderen van Waddinxveen zich zouden moeten kunnen redden als ze te water raken. Dat betekent dat ik het noodzakelijk vindt dat we ook die kleinere groep kinderen (we spreken toch over honderden kinderen) aan het diplomazwemmen moeten krijgen. Het CDA wil dat het College zich tot het uiterste gaat inspannen om de ouders te helpen deze kinderen op zwemles te krijgen.

Het CDA wil dat het College:

  1. een onderzoek doet hoe deze groep kinderen zonder diploma toch op jonge leeftijd kan deelnemen aan zwemlessen die leiden tot een diploma.
  2. met het zwembad meedenkt hoe de openvallende uren (gezien het voorstel) kunnen worden opgevuld, zodat het zwembad hier in financiële zin goed uitkomt.

Zweder Bergman

fractievoorzitter CDA Waddinxveen