Zondagsrust en winkelrust

5 maart 2013
WADDINXVEEN - Het is belangrijk de samenleving zo te ordenen dat er wekelijks een rustdag op zondag is, zegt PCW-raadslid Ton van Doorn in de Raadsblog van deze week. "Die dag zegt iets over de identiteit van onze gemeente."

Ze is oud. Heel oud. Toch laat ze steeds weer van zich horen: de discussie over de koopzondag. In Gouda vindt een peiling plaats en op twitter leeft de discussie ook bij vlagen op. Zeven dagen per week winkelen zou het leven in steden bruisend maken. Dat kan zijn. Voor hetzelfde geld kan ik stellen dat één dag niet winkelen het leven rustiger en relaxter maakt.

Wandeling

Waddinxveen kent geen koopzondagen. Voor de PCW is het behoud daarvan een speerpunt. De zondag is vanuit de christelijke traditie van ons land een rustige dag, gericht op geloofsbeleving, bezinning, ontmoeting, bezoek aan ouders, oma’s en opa’s. Een dag voor een wandeling en voor afstand nemen. Even geen haast, geen “moeten” maar relaxen en genieten van rust. Een verademing na zes dagen werken, jachten en plichtplegingen. Wij denken hierin de Bijbelse lijn te volgen.

Vrij laten

Moet je als overheid, als gemeenteraad je hiermee bemoeien? Laat de mensen vrij te doen wat zij willen. Wie zijn winkel opendoet moet dat zelf weten. Wie het niet doet ook. Wie gaat winkelen is daar vrij in, wie dat niet doet ook. Het is een vrij logische redenering.

Ordenen

Zo simpel is het toch niet. Door alles maar vrij te laten, orden je een samenleving niet. Van een overheid mag je juist verwachten dat zij wél ordent. Dat doet zij ook. Zij regelt het verkeer. Zij regelt de inrichting van ruimte enz. En bij iedere regeling maakt de overheid een afweging van belangen. Die afweging gebeurt democratisch. Toch beperkt een dergelijke regeling vaak een aantal mensen.

Gezamenlijk

Wij vinden het als PCW noodzakelijk de samenleving zo te ordenen dat er wekelijks een rustdag is op zondag. Die dag zegt iets over de identiteit van onze gemeente en sluit aan bij de historische christelijke identiteit van ons land. Zo’n rustdag geeft meer mogelijkheden om aandacht te besteden aan familie en vrienden.  Iedereen kan gelijk op adem komen. We kunnen gezamenlijk het geloof beleven en gezamenlijk eten. Wanneer kan dat anders nog?  Allemaal positieve kanten van een werkvrije gezamenlijke rustdag, die wij voor heel Waddinxveen waardevol vinden.

Winkeltijden

Is daarmee de discussie over de koopzondag afgerond? Nee. Als u hier zelf over doordenkt, vergeet dan ook de vele kleine ondernemers (in Waddinxveen) niet. Mogen zij ook rusten als hun kinderen thuis zijn? Laten we winkeltijden scheppen, waar grote én kleine bedrijven mee uit de voeten kunnen.

Ton van Doorn

tonvandoorn@tovado.nl