Zondags(on)rust in Waddinxveen?

15 oktober 2014
Een breed en open debat over koopzondagen en koopfeestdagen is nodig in Waddinxveen, stelt Ruud Vink (CDA) in de Raadsblog van deze week. "Met respect en realisme."

Nog enkele weken te gaan voordat Waddinxveen een historisch moment gaat beleven: de opening van het nieuwe Winkelcentrum Gouweplein. Hoewel de discussie over de zondagsopenstelling met het huidige coalitieakkoord voor even verstomd is, moet we niet vergeten dat tijdens de coalitieonderhandelingen het wel een buitengewoon groot thema is geweest. Met de opening van het nieuwe centrum in het vooruitzicht, is het CDA voorstander van een open en breed debat over koopzondagen en koopfeestdagen. Dit kan mooi aansluiten bij het onderzoek dat de gemeente eind 2016 zal gaan uitvoeren.

Welles-nietes

Tijdens de afgelopen verkiezingen merkten we maar al te vaak dat de discussie over zondagsopenstelling direct ontspoorde in een welles-nietes spelletje tussen christelijke en seculiere partijen. De zondagsopenstelling is echter een heikel thema dat in bijna elke gemeente speelt. Wat zou het dan toch mooi zijn als wij in Waddinxveen over die klassieke patstelling heen zouden kunnen stappen en eens gaan kijken waar onze inwoners én de detailhandel echt behoefte aan hebben!

Lege winkelstraat

Hoewel het CDA helder is in haar standpunt over de zondagsrust mogen wij onze ogen niet sluiten voor de realiteit. Zo kun je in het winkelwalhalla van Rotterdam, de Koopgoot, of de onlangs geopende Markthal op zondag over de hoofden lopen. Dichter bij huis echter blijft het beeld van een zo goed als lege winkelstraat tijdens koopzondag in Gouda vooral op het netvlies staan. De koopzondag is dus allerminst dé oplossing voor krimpende detailhandel. Elke euro kan immers maar één keer uitgegeven worden. We mogen de ogen echter niet sluiten voor een grote groep Waddinxveners die geen (principiële) problemen hebben met winkelen op zondag en daarnaast moeten we goed kijken hoe we de detailhandel in het nieuwe centrum maximaal kunnen faciliteren (zoals het realiseren van charity shops in lege winkelpanden wat het CDA onlangs voorstelde). 

Respect

Zo zijn er nog vele argumenten te noemen die in de discussie betrokken zouden moeten worden. Laten we daarom in Waddinxveen de uitdaging aangaan om de voorwaarden voor een brede en open discussie te scheppen, waarin iedere Waddinxvener, christen en niet-christen, burger en ondernemer, deel kan nemen. We mogen best accepteren dat we het niet eens zijn met elkaar, maar als we met respect én realisme proberen de verschillen te overbruggen kunnen we misschien tot een zo goed mogelijke beslissing komen waarbij Waddinxveen het meeste gebaat is en waarin elke Waddinxvener zich hopelijk kan herkennen. Wordt dus zeker nog vervolgd!

Ruud Vink

Fractievertegenwoordiger CDA Waddinxveen