Woensdag raadsdag of dankdag?

23 oktober 2014
WADDINXVEEN - Dat de vaste raadsdag, de woensdag, moet wijken voor dankdag is uit de tijd, zegt Lottie van den Berg (Pvda/GroenLinks) in de Raadsblog van deze week. "Je zult het publiek ook geen dienst bewijzen met zomaar wisselende vergaderdagen."

Biddag en Dankdag voor het Gewas. Protestants-Christelijke gedenkdagen, altijd op een woensdag. De biddag in het voorjaar in maart, de dankdag in het najaar in november. Bid- en dankdagen zijn gebruiken uit de Middeleeuwen, toen ons land nog overwegend agrarisch was. In onze geïndustrialiseerde tijd is de benaming veranderd in Dankdag of Biddag voor  Gewas én Arbeid.

Niet officieel

Het zijn geen officiële feestdagen zoals Nieuwjaarsdag, Koningsdag en de bekende christelijke feestdagen. De status van vrije dag hebben beide gedenkdagen vrijwel overal in Nederland verloren. In  bepaalde protestantse kerken worden nog wel herdenkingsdiensten gehouden. Niet altijd op woensdag, er zijn ook  kerken die biddag en dankdag vieren op de daaropvolgende zondag.

Wijken

Dit jaar valt dankdag voor het gewas en arbeid op woensdag 5 november. Sommige raadsleden van het CDA en de PCW gaan ter kerke. Niets mis mee, iedereen mag zelf uitmaken of hij zo’n dienst bijwoont of niet. Iets anders is het als vergaderingen van de raad daarvoor moeten wijken. En dat nu heeft het Raadspresidium in meerderheid beslist. Deze commissie,  bestaande uit een raadslid van elk van de 6 raadsfracties onder voorzitterschap van de nestor van de raad, gaat over de agenda’s van de gemeenteraad en stelt de vergaderdata vast.

Wisselende vergaderdagen

Wat is er aan de hand? De vaste woensdag-raadsdag van 5 november wordt verplaatst naar dinsdag 4 november. Dat zal niet iedereen plezieren, er zijn ook raadsleden die juist de dinsdag gepland hebben voor andere dan gemeenteraadszaken. Je zult  het publiek ook geen dienst bewijzen met zomaar wisselende vergaderdagen.

Uit de tijd

Nog een ander punt speelt hier mee. De fractie van PvdA/Groenlinks vindt het uit de tijd om anno 2014 nog dergelijke afspraken te maken. Wij  beschouwen dat in strijd met de scheiding tussen kerk en staat. Een principieel standpunt dat voor ons zwaarder weegt dan de praktische bezwaren.

Twee maten

Er komt bij dat er met twee maten gemeten wordt. Er zijn meer religieuze feestdagen dan alleen die van de protestants-christelijke kerk. Denk maar aan het katholieke Allerzielen, het Joodse Loofhuttenfeest, het Islamitische Suikerfeest en zo meer. Zouden we ook bereid zijn om raadsvergaderingen die op deze dagen vallen te verzetten? Ik denk het niet.

Voorkom tweedeling

Het standpunt van Pvda/Groenlinks is dan ook:  laten we alleen de officiële landelijke feestdagen aanhouden als vrije dagen en geen uitzondering maken voor vieringen en gedenkdagen van welke geloofsgemeenschap ook. Op die manier voorkom je een tweedeling in onze maatschappij.

Zo blijft woensdag-raadsdag.

Lottie van den Berg-Bouwman

Gemeenteraadslid PvdA/Groenlinks