Waddinxveners laten zich horen

10 februari 2016
De huidige coalitie houdt krampachtig de zondagopenstelling tegen, denkt Henry ten Zijthoff, fractievoorzitter van PvdA/GroenLinks.

In 2014 sloten PCW, CDA en VVD een coalitieakkoord, waarin ook afspraken zijn gemaakt over de zondagopenstelling van winkels. In dit akkoord staat dat in het najaar van 2016 hiervoor een onderzoek plaatsvindt waarvoor inmiddels € 40.000 is gereserveerd. De maatschappelijke ontwikkelingen gaan echter snel.. In alle omliggende gemeenten mogen winkels op zondag inmiddels hun deuren openen  conform de geldende landelijke regels.

Ik heb echter sterk de indruk dat de huidige coalitie zondagopenstelling krampachtig tegenhoudt en iedere beweging daartoe tegengaat. Hierdoor wijzigt er tot zeker maart 2018 niets en zijn de Waddinxveners  aangewezen op winkelcentra in omliggende gemeenten.

Veel inwoners spreken in dit opzicht van een halstarrige houding van de gemeenteraad, maar beseffen echter niet dat – al zou de VVD zich door dit coalitieakkoord niet in een wurggreep bevinden – er een absolute raadsmeerderheid is voor verruiming op zondag en de vrijheid voor middenstanders om daar al dan niet gebruik van te maken.

PvdA/GroenLinks, D66 en WeWa hebben daarom gezamenlijk een actie gestart om de Waddinxveners hun mening te laten geven over zondagopenstelling en een poll geopend (www.rtw.nl/poll). Dit onderzoek wordt op 21 februari afgesloten waarna de bevindingen openbaar worden gemaakt.

Sommige politici vanuit de coalitie doen er alles aan om het nu lopende onderzoek weg te wuiven als “onjuist, niet doordacht, te simpel, manipulatief” enz. Gelet op de vele honderden Waddinxveners die wij tijdens onze oproepacties hebben gesproken zal de uitkomst van het dure onderzoek dat de coalitie gaat uitvoeren zeker niet tot noemenswaardige andere conclusies gaan leiden nu blijkt dat  de mening van de Waddinxveners gelijk loopt met die van de inwoners van Nederland: ong. 65% geeft aan voor te zijn.

Kortgezegd: laten we er in Wadinxveen eens mee stoppen dat een relatief klein deel van onze bevolking  bepaalt wat een groot deel van de inwoners al dan niet mag op zondag. De oplossing is zo simpel: hanteer de landelijke wetgeving, zoals deze in vrijwel geheel Nederland wordt toegepast: de middenstanders bepalen zelf of zij open willen zijn en de inwoners bepalen zelf of zij willen winkelen. En dat scheelt ook weer € 40.000 belastinggeld voor een onderzoek waarvan de uitslag nu al voorspelbaar is.

Henry ten Zijthoff

Fractievoorzitter PvdA/GroenLinks