Waddinxveen - dorp met landelijke uitstraling?

27 februari 2013
WADDINXVEEN - Is Waddinxveen nog een dorp met een landelijke uitstraling? vraagt D66-raadslid Art-Jo Wittenberg in de Raadsblog van deze week. Vanavond zal D66 in de Opiniërende raad speciaal hier op letten bij het onderwerp 'Bestemmingsplannen'.

Wonen in een dorp met een landelijke uitstraling. Dit is toch een van de dingen die het aantrekkelijk maakt om te wonen in de gemeente Waddinxveen. Maar is Waddinxveen nog wel een dorp en belangrijker heeft het nog wel een landelijk karakter?

Nog wel

Wat het dorp betreft, kan je verschillend denken. Echter een kern met meer dan 20.000 inwoners kan je toch niet meer echt een dorp noemen. Het tweede is er echter nog wel. Met nadruk op nog. Want zo langzamerhand zijn we de randen zo aan het volbouwen dat het contact met het landelijke gebied voor steeds meer inwoners verloren dreigt te gaan.

Bebouwd

In noord-zuid richting is dit natuurlijk duidelijk. Als je van noord Waddinxveen via de Kanaalstraat naar het bedrijventerrein Coenecoop rijdt blijf je binnen de bebouwde kom van ons dorp. Toch vlug een tochtje van een paar kilometer zonder echt een wijds landelijk uitzicht. Daar tegenover staat natuurlijk oost-west richting. Binnen tien minuten lopen sta je of aan de Gouwe dan wel kijk je uit over landelijke gebieden.

Triangel

Dit laatste dreigt met de huidige woningbouwontwikkelingen steeds minder van zelfsprekend te worden. Voor de nieuwbouw wijk Triangel zal dit zeker een uitdaging worden. Echter in de plannen is wel opgenomen dat het landelijke karakter de wijk wordt ingetrokken. Daarbij komt dat het aan de zuidzijde voorlopig nog landelijk is.

Ontwikkelplannen

En daar wringt de schoen dan ook. Er zijn allerlei plannen om aan de randen nog extra percelen te ontwikkelen. Een bedrijventerrein aan de A12. De Glasparel(+) met de nodige kassen (90ha!). De nodige stukjes die tegen de Plasweg worden aan gebouwd. En zelfs in de polder Bloemendaal wordt er wat nieuwbouw toegestaan.

Niet landelijk

Misschien zegt u, maar de kassen zijn toch agrarisch, en in de Polder Bloemendaal wordt toch die bouw alleen maar toegestaan om kassen er uit te kunnen krijgen. En daar heeft u natuurlijk gelijk in. Echter kassen en zeker veel kassen bij elkaar geven echt geen landelijke karakter. En ook een landelijk gebied kan er niet onbeperkt veel huizen bij krijgen, zonder zijn landelijke karakter te verliezen.

Bestemmingsplannen

De fractie van D66 wil dat er nog meer oog komt voor het landelijke karakter van Waddinxveen, en zal dit bij de beoordeling van bestemmingsplannen sterk laten mee wegen.

Art-Jo Wittenberg

Duo raadslid D66

www.d66waddinxveen.nl