VVD Waddinxveen ligt op koers

18 december 2013
WADDINXVEEN - De VVD-fractie kijkt tevreden terug op de afgelopen raadsperiode, ondanks de economische tegenwind. Aldus Ben van der Sluis in de Raadsblog.

Wij staan voor een nieuw kalenderjaar. Een jaar waarin nieuwe gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Voordat het zover is, eerst een korte terugblik op de afgelopen periode. Een periode waarop wij als VVD fractie tevreden kunnen terugkijken.

Referendum

Nagenoeg alle in ons verkiezingsprogramma van 2010 opgenomen punten zijn of worden gerealiseerd, dit ondanks de economische tegenwind waar een ieder mee te maken heeft gehad. Belangrijke behaalde resultaten zijn het niet doorgaan van de fusie met Gouda, met dank aan alle inwoners die tijdens een referendum hebben tegengestemd.  Ander belangrijk element is de start van het zo lang verwachte winkelcentrum., waarvan de contouren steeds meer zichtbaar worden.

Woningbouw

Zeer in het oogspringend is de start en/of realisatie van enkele woningbouwprojecten. Als voorbeelden: Project Noordstaring, project Houtzicht, Alblas locatie, Project Essengaarde en project Plasrode.

Renovatie

De Kerkweg heeft een ware metamorfose ondergaan waardoor de entree van Waddinxveen een heel ander aanzien heeft gekregen.Ook op het gebied van sport is het een en ander gebeurd. Sportpark De Sniep Oost is geheel gerenoveerd en zowel de voetbalvereniging ASW als de Hockeyclub Waddinxveen beschikken over prachtige accommodaties.

Financieel goed

In bijna alle woonwijken hebben herbestratings- en/of herinrichtingen plaatsgevonden. Werkzaamheden waarbij de bewoners al in een vroeg stadium werden betrokken. Vermeldenswaard is dat, ondanks alle bovengenoemde gerealiseerde projecten Waddinxveen er financieel goed voorstaat.

 Een nieuw verkiezingsjaar staat voor de deur. Een jaar waarin wij als VVD , ondanks de eerder genoemde resultaten, niet achterover kunnen gaan leunen. Tijdens de op 19 november gehouden ledenvergadering heeft de VVD het verkiezingsprogramma voor de op 19 maart 2014 te houden gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. Het motto  luidt: VVD Waddinxveen werkt!!!

 

In dit verkiezingsprogramma  komt duidelijk naar voren waar de VVD voor staat. Wij staan voor een eerlijke gemeente, waarbij, juist in deze economisch moeilijke tijd,  een beroep wordt gedaan op zelfwerkzaamheid. De VVD staat voor openheid en betrokkenheid. De VVD luistert naar de inwoners en is van mening dat inwoners duidelijk en goed geïnformeerd moeten worden.

Roer

De verkiezingsleus voor 2010 was: “Het roer moet om”. Wij kunnen constateren dat het roer om is en dat wij als VVD op koers liggen maar dat er nog veel te doen is, kortom: Handen uit de mouwen.