Visieloos

10 oktober 2012
WADDINXVEEN - D66 Waddinxveen wil geen verrassingen achteraf en wil een duidelijk verhaal over welke accommodaties blijven of verdwijnen. Dit betoogt raadslid Fatima Kalai deze week in de Raadsblog.

De gemeente Waddinxveen  heeft veel accommodaties in haar bezit die hoge kosten met zich meebrengen. Met name de onderhoudskosten voor deze gebouwen zijn erg hoog. In het kader van de bezuinigingen heeft de raad besloten om accommodaties die weinig gebruikt worden of hoge kosten met zich meebrengen af te stoten.

Druk bezocht

Om te weten welke accommodatie dit zijn moest er een accommodatie inventarisatie gemaakt worden en ook een visie. Voor het maken van een visie is in januari 2012 een avond georganiseerd voor de inwoners van Waddinxveen. Op deze druk bezochte avond konden de inwoners meedenken over welke accommodaties moesten blijven en welke niet. Aan welke activiteiten was er behoefte etc.

Niet duidelijk

Aan de hand van de inbreng van de inwoners zijn o.a. de kernwaarden voor de visie gemaakt. Deze kernwaarden zijn goed, maar zeer algemeen geformuleerd. Hiermee wordt het niet duidelijk wordt er nu echt gaat gebeuren, want in het visiedocument staat ook al een inventarisatie.

Veel onbekend 

Afgelopen woensdag stond de visie accommodaties op de agenda van de besluitvormende raad. Het is D66 niet duidelijk welke accommodaties afgestoten gaan worden en welke niet. De lijst inventarisatie accommodaties is niet compleet. Van sommige accommodaties is de staat van onderhoud onbekend. En ook de taxatiewaarde is onbekend. Tevens is niet van alle accommodaties bekend of deze druk bezocht worden of niet.

Verdwijnen

Zo kan er naar onze mening geen goede keuze gemaakt worden welke accommodatie afgestoten moeten worden en welke niet. Het is niet duidelijk welke accommodaties blijven en welke er verdwijnen. En met deze accommodaties ook de activiteiten uiteraard.

Onacceptabel

Het afstoten van de accommodaties moet een bezuiniging opleveren. Hoeveel die bezuiniging oplevert komt in de visie ook niet naar voren sterker nog de raad word bij eventuele financiële tegenvallers achteraf pas geïnformeerd. Dit is onacceptabel vind D66! Wij hebben dan ook als enige partij tegen deze nota gestemd!

Geen verrassing achteraf

D66 wil een duidelijk verhaal waarin staat welke accommodatie blijven en welke er verdwijnen. D66 wil weten wat deze bezuiniging oplevert duidelijke cijfers! Dus geen verrassing achteraf met een tekort! D66 wil vooraf op de hoogte zijn over de veranderingen in het dorp en niet achteraf verrast worden!

Fatima Kalai

D66 Waddinxveen