Verkiezingen in Waddinxveen. Gaat dat mij aan?

18 februari 2015
Wat hebben de komende verkiezingen met Waddinxveen te maken? Deze vraag stelt Bart Wiekart (VVD) in de Raadsblog van deze week. "De Provinciale Staten bepalen of en hoeveel windmolens er in ons dorp komen."

Op 18 maart zijn er weer verkiezingen. Er staan mooie nieuwe aanplakborden. Ze zijn zo nieuw, dat de posters niet blijven plakken. Maar dat lossen we wel op.

Maar wat hebben deze verkiezingen met onze gemeente te maken? Volgens de politici in Den Haag maar weinig. Daar wordt vooral het landelijke belang voorop gesteld. En dat is waar, want de Eerste Kamer wordt door de Provinciale Staten gekozen.

Maar dat is niet het hele verhaal. De Provinciale Staten bepalen of en hoeveel windmolens er in ons dorp komen. De Bentwoudlaan is ook een provinciale zaak. Zoals alle wegen, die Zuid-Holland ontsluiten. En de Ecologische Hoofdstructuur, dus het natuurlandschap en alles, dat daarmee samenhangt, ook. Het Groene Hart dus, waar wij middenin wonen. En dan is de Provincie vooral lokaal.

En de beide Hoogheemraadschappen regelen niet alleen de waterafvoer in de sloten. Ook het afvalwater wordt mede door het waterschap afgevoerd. En wij vallen onder de keuren (verordeningen) van de waterschappen. Bovendien betalen we waterschapsbelasting. Daarover kunnen we nu stemmen.

Juist omdat het een plaatselijk belang is, heb ik mij verkiesbaar gesteld voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Omdat droge voeten op de eerste plaats komen. En omdat ik denk, dat het duurzaam kan. We leven in een door mensen gemaakt landschap. Waar de natuur een logische bondgenoot kan zijn. Ik sta op plaats negen. Dus kies voor Waddinxveen en ga 18 maart stemmen. Want het gaat ons allemaal aan.

Bart Wiekart

fractievertegenwoordiger VVD Waddinxveen.