Veiligheid Waddinxveen aanzienlijk verbeterd

10 februari 2014
WADDINXVEEN - De afgelopen vier jaar heeft de VVD in Waddinxveen hard gewerkt aan de (verkeers)-veiligheid in ons dorp, een van haar speerpunten bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Dit schrijft VVD-raadslid Rob Snelleman in de Raadsblog.

Diverse aanpassingen aan de infrastructuur werden kritisch tegen het licht gehouden, zoals o.a. de nieuwe verkeerssituatie onderaan de Hefbrug, de rotonde ter hoogte van de Passage, de snelheid op de Dreef, de vrachtwagenoverlast op de Noordkade.

De verkeersproblemen rond de heringerichte Onderweg werden ter plaatse met de bewoners besproken.  In het bijzonder de veiligheid van de voetgangers en fietsers kreeg de aandacht.

Scholenbouw

Bij de plannen rond de scholenbouw aan de Peter Zuidlaan kwam ook de verkeersveiligheid aan de orde, hetgeen een belangrijke invloed had bij de uiteindelijke locatiekeuze voor nieuwbouw achter Albert Heijn. Tijdens de gemeenteraadsbijeenkomsten werden diverse verbetervoorstellen ingediend, welke al dan niet direct konden worden opgelost, dan wel in de planning werden opgenomen.

Wijkplatforms

De VVD had (en heeft) een luisterend oor voor de bewoners die meestal de situatie ter plaatse goed kenden en ook vaak met een voorstel tot een oplossing kwamen. Onze consequente aanwezigheid als raadslid bij de diverse wijkplatforms kwam daarbij goed van pas. Op deze bijeenkomsten heb je direct contact met de wijkvertegenwoordigers en hoort wat er leeft in de wijken.

Overlast

De voorkomende (verkeers)- problemen in de wijk, zoals parkeeroverlast, vernielingen, geluidsoverlast van jeugd, achterstallig onderhoud van de groenvoorzieningen, achtergelaten afval op straat, etc. werden ter bespreking meegenomen naar de fractiebijeenkomsten.

Honden

Ook het algemeen veiligheidsgevoel had onze blijvende aandacht. Het tegengaan van de overlast van hondenuitwerpselen werd bespreekbaar en in de Algemene Plaatselijke Verordening opgenomen.  De hondenuitlaatplekken in de wijken zijn inmiddels vastgesteld en worden nu gerealiseerd. Een hele verbetering in ons dorp en we hopen daarbij wel op de welwillende medewerking van de hondeneigenaren.

De aanpassing en verbetering van de bestrating en verlichting op fiets- en voetpaden werd onder de aandacht gebracht en kritisch gevolgd.

Pet

Ook de handhaving op de markt en in het verkeer werd door de VVD gestimuleerd en kritisch gevolgd. De VVD is en blijft alert op de veiligheid in Waddinxveen; de ‘’pet’’ paste niet alleen op mijn hoofd maar op dat van ons allemaal. De veiligheid is bij de VVD in goede handen!

Rob Snelleman

Gemeenteraadslid VVD Waddinxveen