Van 'binnen naar buiten' in Waddinxveen

30 september 2015
Het is onmogelijk om het iedereen naar de zin te maken. Maar de actiedag Wadwijkgericht kan niet anders dan op brede steun van alle inwoners van Waddinxveen rekenen, schrijft Ellen van Helden (VVD) in de raadsblog van deze week.

In Waddinxveen kan men best een beetje mopperen, dat is bekend; sla de regionale kranten maar open, of kijk op Facebook en Twitter. Wat de één geweldig vindt van de beslissingen die er worden genomen in ons dorp, daar vinden anderen het juist weer niet goed. Het is onmogelijk om het iedereen naar de zin te maken.

Maar wat er op woensdag 23 september in Waddinxveen plaats heeft gevonden kan niet anders dan op brede steun van alle inwoners van Waddinxveen rekenen. Want wat was het geval? In plaats van het jaarlijkse dagje uit zijn alle ambtenaren ( ruim 140)  van Waddinxveen de wijken ingegaan om de handen uit de mouwen te steken, dit onder de naam Actiedag Wadwijkgericht.

Bedoeling hiervan was om alle medewerkers hun blik (nog) meer naar buiten te laten richten dan tot nu toe het geval was; dus inwoners opzoeken en hen nog meer centraal stellen in hun werk. Letterlijk “van binnen naar buiten”, dus massaal de wijk in en zichtbaar zijn voor onze inwoners! Dit traject is in november 2014 gestart en werd op 23 september afgesloten met deze actiedag.

Activiteiten

Door heel Waddinxveen waren de activiteiten merkbaar: natuureducatie met kinderen bij de Petteplas, duofietsen met senioren en minder validen, pannenkoeken bakken voor Anne Frank bewoners, poffertjes bakken en klussen op Dierendal, hulp bij Care for Family, een burgerschouw per App en voetballen met verstandelijk gehandicapten.

Extra handjes

Naast de ambtenaren deden instanties op het gebied van het Sociale Domein mee zoals Palet Welzijn, Stichting Vrijwilligerswerk, Ipse de Bruggen, Woonpartners M-H en de vier wijkplatforms. Het was mooi om te zien dat ook anderen aansloten bij dit initiatief zoals o.a. inwoners van Waddinxveen, het College van B&W en Raadsleden. Het was een supergezellige dag met als doel Waddinxveen een stukje mooier te maken, in de breedste zin van het woord. Verbondenheid en saamhorigheid waren de sleutelwoorden van deze dag.

Raad

Voor ons, als deelnemende (VVD) Raadsleden, was dit ook een dag die voor herhaling vatbaar is: onze taak is niet alleen om te controleren en kaders te stellen, maar juist ook om onze inwoners te vertegenwoordigen, naar hen te luisteren, en ons te laten zien. Dit doen wij al vaak, maar een dag als deze is ook voor ons een prachtmoment om mee te doen mét en vóór Waddinxveen!

Samen maken wij de toekomst!

Ellen van Helden

raadslid VVD Waddinxveen