Uitglijden in Waddinxveen

23 januari 2013
WADDINXVEEN - In Waddinxveen kun je over meer uitglijden dan alleen sneeuw. In de Raadsblog van deze week schrijft PCW-raadslid Peter van den Berg over "Bah, hondenpoep."

Uitglijden in Waddinxveen was de laatste weken een actueel onderwerp. U denkt “dat lag natuurlijk aan de sneeuwval van vorige week”. Dat zou kunnen, maar als je de wegen, fiets- en voetpaden in ons dorp ziet dan mogen we over het strooibeleid van Waddinxveen niet klagen. Proficiat! Ik wil het niet hebben over gladheid door sneeuw…. U raadt al waarover het wel gaat… ‘Bah, hondenpoep!’

Hondenpoep; probleem en oplossing

Met enige regelmaat kwamen bij onze fractie en bij de gemeente dergelijke klachten binnen. “Kan de gemeente hier niet iets aan doen?” en “Jullie hebben toch opsporingsambtenaren, zet die er dan eens op!” Deze klachten hebben er toe geleid dat het college een nota Hondenbeleid ‘Uit in Waddinxveen’ heeft voorgelegd aan de gemeenteraad. Naast voorlichting, het treffen van voorzieningen als uitrengebieden wordt voorgesteld om bij overtreding een proces-verbaal op te maken.

Hondenliefhebbers zorgen niet voor overlast

Ik haast mij te zeggen dat ik er van overtuigd ben dat de meeste hondenbezitters netjes omgaan met hun hond, ze regelmatig en op de juiste plekken uitlaten en hondenpoep op voetpaden of kinderspeelplaatsen netjes opruimen. Deze groep dierenliefhebbers mag niet de dupe worden van diegenen die blijkbaar minder betrokken zijn bij hun leefomgeving!!

Aanpak overlast moet effectief maar ook proportioneel zijn

Om de overlast van hondenpoep aan te pakken zijn allerlei maatregelen en oplossingen denkbaar. Enerzijds moeten de maatregelen en oplossingen verantwoord, zinvol en effectief zijn. Anderzijds moeten de maatregelen zeker niet leiden tot overdreven regelgeving en de maatregelen moeten proportioneel zijn. Met die uitgangspunten in ons achterhoofd hebben wij het voorstel beoordeeld. Daarom zullen wij in de komende raadsvergadering zoeken naar draagvlak voor een zorgvuldige uitvoering. Daaronder versta ik goede voorlichting en pas na een periode van waarschuwen (‘gele kaart’) handhavend optreden.

Schone en leefbare leefomgeving belangrijk

De PCW vindt een leefbare en schone woonomgeving belangrijk en vindt dat de vervuiler aangepakt moet worden. Naast ‘hondenpoep’ zijn er meer zogenaamde ergernissen. Denk aan overlast in het verkeer (foutief parkeren, te hard rijden in de wijk), zwerfafval en dergelijke. Namens de PCW-fractie wil ik in de opiniërende raad ook hier graag aandacht voor vragen. Hoe kunnen we deze overlast –en de ‘daders’– aanpakken? Zo houden we Waddinxveen leefbaar en schoon!

Peter van den Berg

(raadslid PCW-fractie)