Terugblik gebeurtenissen Waddinxveen

21 december 2012
WADDINXVEEN - Er is veel gebeurd in Waddinxveen in 2012, ook politiek. Soms moeten dingen zelfs worden uitgevochten, schrijft raadslid Helma Schippers (WeWa) in de Raadsblog van deze week.

Het jaar spoedt zich weer ten einde en dan gaat een ieder zich weer bezinnen over het afgelopen jaar 2012. Wij van WeWA willen niet het gras wegmaaien voor onze burgervader, maar willen ook toch even stil staan bij wat er allemaal gebeurde in Waddinxveen. We zetten het, zoals dat heet, in willekeurige volgorde op een rijtje.

Eindelijk

Het groot onderhoud aan de hefbrug en de aansluitende wegen. De opening van het nieuwe sportcomplex van A.S.W. . Eindelijk het slaan van de 1 ste paal van het nieuwe centrum van Waddinxveen. Het verplaatsen van de weekmarkt. De opening van de Maxima tunnel en de aansluitende wegen.

Pittig

Maar dit zijn feiten die een ieder heeft kunnen waarnemen. Een aantal van deze feiten zijn beslist door de gemeenteraad in de afgelopen jaren. En soms ging dat beslist niet van een leien dakje en moest menig hindernis worden genomen en een pittige strijd tussen de diverse partijen worden “uitgevochten”. Dat hoort nu eenmaal thuis in de politieke arena.

Hamer

Ook het afgelopen jaar passeerde weer zeer veel onderwerpen aan de gemeenteraad. Sommige konden als hamerstuk hun goedkeuring krijgen, andere werd uren overgepraat en ook de burger heeft dit jaar vaker de kans waargenomen mee te praten in de informerende raad. Hierdoor horen wij als raadsleden ook wat er eigenlijk leeft onder de bevolking over een onderwerp.

Onvrede

Wij proberen dan ook hieruit zoveel mogelijk gegevens te verzamelen om tot in onze ogen een goed besluit te komen. Uiteraard blijft er altijd wel eens onvrede ontstaan over het besluit. Bovendien is er ook bij de gemeenteraad sprake van een coalitie en een oppositie en beiden partijen zullen tot overeenstemming moeten komen. Gebeurt dit niet dan kan het zo maar voorkomen dat de coalitie één blok is en ja dan kunnen wij als oppositie niets uitrichten.

Spreekrecht

Het is dus zaak, als u echt iets ter harte gaat, gebruik te maken van uw spreekrecht bij de informerende raad en zowel coalitie als oppositie met goede argumenten voor u te winnen. Ook volgend jaar kunt u zich zo laten horen na de komende weken van bezinning.

In het nieuwe staat ook onze fractie deur weer voor iedereen open  om mee te praten!

WeWa wenst u allen fijne kerstdagen toe en een goed en voorspoedig 2013.

Helma Schippers

Raadslid WeWA