Sociaal domein met tekorten

9 december 2015
Bij het oplossen van het tekort op het sociaal domein moet de gemeente Waddinxveen breder kijken dan alleen het sociaal domein. Dit betoogt Jan van der Loo (PvdA/GroenLinks) in de raadsblog. "Zorg is de verantwoordelijkheid van de hele samenleving."

Vanaf begin dit jaar draagt de Gemeente de verantwoordelijkheid voor dit beleidsterrein. Volgens de Rijksoverheid is dit beter en kan het daardoor goedkoper. Het eerste argument is waarschijnlijk waar, maar het tweede alleen als de Gemeente in staat is de taak uit te voeren voor minder geld.

De gemeente Waddinxveen heeft inmiddels berekend, dat dit jaar en een aantal  toekomstige jaren een tekort ontstaat in het Sociaal Domein. In theorie kunnen er wel nieuwe afspraken worden gemaakt met zorgpartners, maar de praktijk is anders, omdat in het zorgen voor kwetsbare mensen niet zomaar kan worden bezuinigd.

Het College staat voor de moeilijke taak om een bezuinigingsprogramma op te stellen teneinde de Begroting weer op orde te krijgen. Daarbij wordt ervoor gekozen alleen op het gebied van het Sociaal Domein te bezuinigen. Dat kan anders!

Bij de presentatie van de plannen voor het Sociaal Domein is benadrukt, dat zorg niet alleen betrekking heeft op de mensen, die daarvan afhankelijk zijn, maar de verantwoordelijkheid is van de gehele samenleving. Logisch gevolg daarvan is, dat als er bezuinigd moet worden, dit ook door de hele maatschappij wordt gedragen.

Het College zou er daarom goed aan doen, de taakstelling van de bezuiniging te verbreden en in de gehele Begroting op zoek te gaan naar posten, waarop een vermindering van de lasten of een verhoging van de inkomsten mogelijk is.

De Raad zal zeker bereid zijn hierin mee te denken.

Jan van der Loo

Fractievertegenwoordiger PvdA/GroenLinks