Scholenbouw Waddinxveen-Noord

2 juli 2014
De gemeenteraad heeft op 25 juni unaniem een voorstel aangenomen waarmee het voormalige WSE-terrein is aangewezen voor de vervangende nieuwbouw van de Theo Thijssenschool, De Regenboog (locatie Peter Zuidlaan) en de Koning Willem-Alexanderschool. De CDA-fractie is blij met dit resultaat aldus duoraadslid Jan Flikweert in de Raadsblog.

In dit voorstel zijn tevens de uitgangspunten en kosten van de verkeersaanpassingen voor een veilige ontsluiting van het nieuwe schoolgebied opgenomen.

De afgelopen weken heeft dit onderwerp de gemoederen aardig beziggehouden. Tijdens verschillende raadsvergaderingen stelden veel fracties kritische vragen over de inhoud en kosten van het voorstel. Ook de omwonenden van de beoogde locatie lieten van zich horen en dat is ieders goed recht.

Infrastructuur

Voor het CDA was het voorstel een logisch vervolg op de besluitvorming van een jaar geleden toen de raad unaniem haar voorkeur uitsprak voor het WSE-terrein als bouwlocatie, met name op basis van een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Het was toen al wel duidelijk dat er nog een aantal aanpassingen aan de bestaande infrastructuur moesten plaatsvinden om deze zaken te realiseren. Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden, maar deze zijn in lijn met eerdere ramingen. Het belangrijkste is echter dat er een geweldige kans ligt om te bouwen aan een nieuwe school!

Gymzaal

Een meerderheid van de raad heeft zich uitgesproken voor een onderzoek naar de mogelijkheid van een geïntegreerde gymzaal in het nieuwe scholencomplex. Dit punt is middels een amendement en motie unaniem bekrachtigd. Ook de CDA-fractie heeft hier uiteindelijk mee ingestemd. Mocht de realisatie van een gymzaal niet passen binnen het geraamde budget dan dient de situatie opnieuw te worden bekeken.

Samenwerking

Het is nu van belang dat de contouren van het plan verder worden uitgewerkt, waarbij goed moet worden samengewerkt met alle belanghebbenden, zoals de scholen, omwonenden en ondernemers. Zodoende kan er een prachtig scholencomplex ontstaan op een groen terrein, waarbij de verkeersvoorzieningen in de bredere omgeving worden verbeterd. Voor de leerkrachten, ouders, maar zeker de kinderen is dit iets om naar uit te kijken!

Jan Flikweert

Lees hier de volledige bijdrage van de CDA-fractie tijdens de behandeling van dit onderwerp in de gemeenteraad.