Schaamte voor integriteitskwesties

8 april 2015
De VVD heeft een integriteitscode, maar daar heeft niet iedereen naar gehandeld, schrijft Raymond Boer (VVD) in de raadsblog van deze week. "Hiervoor heb ik mij enorm geschaamd!"

 

De afgelopen periode zijn er landelijk bij de VVD helaas een aantal integriteitskwesties geweest, ondanks dat de VVD in 2013 een integriteitscode heeft ingesteld. We hebben een code, maar niet iedereen heeft ernaar gehandeld. Hiervoor heb ik mij enorm geschaamd!

 

Gelukkig zijn er ook zeer integere VVD'ers zoals onze eigen Minister-President Mark Rutte, die bewust niets declareert. Op deze wijze voorkomt hij mogelijke integriteitsdiscussies. Ook is het natuurlijk zo dat deze integriteitskwesties niet alleen bij de VVD voorkomen. Maar iedere kwestie is er een teveel!

 

Integriteit heb ik altijd erg belangrijk gevonden. Ik werk bij Rijkswaterstaat. Toen ik in 2012 van Rijkwaterstaat Noord-Holland in Zuid-Holland ging werken, heb ik mij direct de vraag gesteld of mijn functie als gemeenteraadslid tot mogelijke belangenverstrengeling zou kunnen leiden met mijn functie als afdelingshoofd. Met name de Rijksweg A12 van Rijkswaterstaat ligt ten zuiden van Waddinxveen en hier zou belangenvertstrengeling mogelijk kunnen zijn. Daarom heb ik destijds een gesprek aangevraagd met de burgemeester om hierover te praten.

 

 Ook op mijn werk heb ik dit besproken en laten vastleggen in mijn personeelsdossier. Van beide kanten werd echter aangegeven dat zij geen risico's van belangenverstrengeling zien.

 

Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. Integriteit is een zeer belangrijke basis voor het openbaar bestuur!

 

In 1992 sprak toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Ien Dales de gevleugelde woorden: 'een beetje integer' bestaat niet. Maar is dat wel zo? Een beetje integer komt immers overeen met een grijs gebied, waarin niet glashelder is of er integer gehandeld wordt of niet. Mijn advies is om bij twijfel het altijd met anderen te bespreken en het schriftelijk vast te leggen of je zelf de vraag te stellen: "Durf ik dit te vertellen aan de mensen in mijn omgeving?". Op het moment dat de discussie ontstaat, ben je immers als bestuurder al aangeschoten wild. Dan is het kwaad al geschied. Zorg er daarom altijd voor dat je deze discussie vóór bent!

 

Het Hoofdbestuur van de VVD heeft een Permanente Commissie Integriteit ingesteld. De Commissie is beschikbaar voor leden die vragen hebben over integriteit of voor meldingen over mogelijke integriteitschendingen en staat onder leiding van Jan-Kees Wiebenga. De Commissie is bereikbaar via commissieintegriteit@vvd.nl.

 

Persoonlijk zou ik er voorstander van zijn om toekomstige VVD-bestuurders vooraf beter te screenen. Ook moet integriteit mijns inziens jaarlijks als thema besproken worden in de gemeenteraad.    

Raymond Boer

raadslid VVD Waddinxveen