Samenwerken raad belangrijker dan profileren

14 januari 2015
De oproep van burgemeester Cremers van Waddinxveen aan raadsleden om zich meer te profileren op het gebied van de decentralisaties, is bij veel raadsleden verkeerd gevallen. Dit schrijft Stephan Peters (WeWa) in de Raadsblog van deze week. "Samenwerken is belangrijker dan profileren."

Een nieuw jaar ligt voor ons, een jaar vol uitdagingen en kansen, maar ook gevaren. Zo werden wij allen opgeschrikt door de verschrikkelijke en barbaarse aanvallen en gijzelingen in Parijs waarbij 17 mensen omkwamen. De daaropvolgende massale vredesmarsen in Parijs staan voor altijd vast in ons geheugen.  Ook in Waddinxveen hebben wij hierbij stilgestaan en onze burgemeester hield een  passende toespraak.

Zijn oproep in zijn nieuwjaarstoespraak  een paar dagen eerder, vonden wij minder gepast. Hij riep de raadsleden daarin op om zich meer te profileren rondom de decentralisaties van de zorg en dat is bij veel raadsleden verkeerd gevallen. Dit is nu juist een dossier waarin wij als raad gezamenlijk moeten optrekken. Wat het rijk vanaf 1 januari jl. aan de gemeenten heeft overgedragen is geen sinecure. Het heeft dan ook geen pas om daarover met elkaar rollend door de raadzaal te gaan.

In mijn kersttoespraak naar de raadsleden heb ik als nestor de raad juist geprezen over het feit dat coalitie en oppositiepartijen elkaar op diverse thema’s aanvullen en steunen. Ik zie dat als een positieve ontwikkeling. Samenwerken is belangrijker dan het zich individueel profileren van een partij!

Iedere fractie heeft wel zijn eigen identiteit en legt accenten in de besluitvorming, maar het belang van de inwoners van Waddinxveen blijft voorop staan.

Wat betreft het punt zichtbaarheid, dat is een worsteling van alle raadsleden. De meesten van ons moeten het combineren met hun dagelijkse werkzaamheden en er gaan dan ook vele avond- en weekenduren in zitten. Ik doe dat al ruim twaalf jaar met veel plezier en toewijding met een heel enthousiaste fractie, waar ik trots op ben.

Sociale media zoals Twitter en Facebook helpen ons daarbij en onze website www.wewa.nl krijgt een facelift. Daarnaast staat de deur van het gemeentehuis op onze fractieavond voor iedereen altijd open.

U bent van harte welkom op de maandagavonden vanaf 20:00 uur in de trouwzaal om met ons mee te praten over zaken die Waddinxveen bezig houden.

Inmiddels hebben veel betrokken Waddinxveners de weg naar onze fractieavonden gevonden. Zo hebben wij in de afgelopen periode een aantal nieuwe leden mogen begroeten en een nieuw bestuur kunnen installeren.

Weerbaar Waddinxveen groeit en ziet een druk en uitdagend jaar tegemoet.

De raadsvergaderingen op de woensdagavonden zijn openbaar en u bent ook daar van harte welkom!

De gemeente, dat zijn wij allemaal!