Samenleving vraagt om respect

24 maart 2016
In onze open en vrije samenleving is het niet alleen van belang dat ieders mening gehoord kan worden en juist weergegeven kan worden maar is het vooral van belang dat wij respect hebben voor elkaar en elkaars mening, schrijft Kirsten Schippers (WeWa) in de raadsblog van deze week.

Terwijl ik de eerste regels van dit blog al op papier had staan druppelen de berichten uit Belgie binnen over de dodelijke aanslagen. Net als iedereen zit je gekluisterd aan de buis of radio en wacht in onzekerheid af wat dit voor gevolgen gaat hebben . Al snel komen ook de eerste berichten uit ons land over mogelijke dreigingen en wordt ook ons land enigszins ontregeld. Gelukkig blijkt het allemaal loos alarm, maar toch is iedereen ineens weer extra alert.

Dat alert zijn moeten we normaal ook in het dagelijks leven om op de hoogte te blijven van  wat er gebeurt. Als door u gekozen raadsleden moeten wij ons steeds verplaatsen in wat u zou denken over bepaalde zaken. En als u de media volgt dan is het soms niet altijd gewenst zoals wij voor u denken. Kijkt u bijvoorbeeld eens naar de kwestie over de opvang van asielzoekers in een gemeente, waarbij collega raadsleden werden bedreigd. Zo zijn er diverse zaken waarbij de burger soms niet kan begrijpen dat de raad voor of tegen iets stemt. Maar stemt de raad wel unaniem voor of bepaalt de meerderheid wat er in een gemeente gaat gebeuren, terwijl een groot deel van de bevolking dat beslist anders ziet.

In dit kader is het ook belangrijk wat de media schrijft of laat zien. Geven zij  wel altijd goed weer hoe de zaken ervoor liggen of de gedachtengangen die bij partijen leven over bepaalde zaken. Het niet goed weergeven of het niet vermelden van bepaalde uitspraken kunnen een heel ander beeld geven dan is bedoeld. Ook gisteren brachten de media nieuwsfeiten naar buiten over de aanslagen die later onjuist bleken. Mede hierom  is het van belang dat de media zorgvuldig zijn en dat wij als lezers ons altijd afvragen of datgene wat wij lezen wel de waarheid weergeeft.

In onze open en vrije samenleving is het niet alleen van belang dat ieders mening gehoord kan worden en juist weergegeven kan worden maar is het vooral van belang dat wij respect hebben voor elkaar en elkaars mening. Juist nu is het van belang dat er in onze samenleving geen sprake is van verdeeldheid maar juist sprake is van saamhorigheid.