Samen naar school

15 januari 2014
WADDINXVEEN - Stimuleren van een verbreding van het onderwijsaanbod in Waddinxveen, een belangrijk speerpunt voor D66 Waddinxveen voor de komende verkiezingen. Dit schrijft Art Jo Wittenberg in de Raadsblog van deze week.

We naderen de verkiezingen voor de gemeenteraad op 19 maart 2014. Dat is al over  2 maanden. Het is van belang dat de inwoners zich dan kunnen uitspreken over het gevoerde collegebeleid.Tevens kunnen de inwoners hierbij aangeven in welke richting zij beleidsveranderingen willen. Deze worden verwoord in de verkiezingsprogramma van de verschillende partijen. D66 Waddinxveen heeft onlangs haar verkiezingsprogramma vastgesteld. De verkiezingsuitslag zal ongetwijfeld leiden tot nieuw beleid en zo hoort het natuurlijk ook.

Gelijke kansen

Belangrijkste speerpunt van D66 voor de nieuwe collegeperiode van 2014-2018 is het onderwijs (in brede zin). D66 wil meer investeren in het onderwijs. Alleen het allerbeste onderwijs is goed genoeg, zowel aan de top als aan de basis. Elke leerling verdient gelijke kansen op goed onderwijs.

Bekaaid

Het onderwijs in Waddinxveen is er de laatste jaren bekaaid vanaf gekomen met bezuinigingen op peuterspeelzalen, schoolbegeleiding en begeleiding Brede School. Dat wordt gelukkig gecompenseerd (voor een aantal basisscholen) door de nieuwe Huisvesting in Waddinxveen Noord op het voormalig WSE-terrein.

Achterstallig

Dit heeft natuurlijk geen effect op de overige scholen. Al lange tijd is D66 Waddinxveen van mening dat er wat gedaan moet worden aan het achterstallig onderhoud bij deze basis scholen. Dit is ook een van de constateringen in de recent uitgevoerde bestuurskrachtmeting.

Belang

Dit neemt nog toe aan belang, omdat de scholen volgens planning in 2015 zelf verantwoordelijk worden voor het onderhoud. D66 vindt dat de scholen zonder achterstand moeten kunnen beginnen.

Jenaplan

Kwalitatief goed onderwijs in een mooi en functioneel gebouw is de basis voor betere prestaties. Ook zou de gemeente een actievere rol moeten gaan spelen om het onderwijsaanbod te verbreden. Te denken valt aan Jena-plan of Montessori onderwijs. Kinderen zijn verschillend. Ook wat betreft hun leerstijlen. Daarom zou het een verrijking voor ons dorp zijn, als kinderen in hun eigen dorp onderwijs kunnen volgen die het best bij hun leerstijl aansluit. Het initiatief moet in eerste instantie aan de ouders en schoolbesturen worden overgelaten, maar de gemeente kan wel een actievere rol daarin spelen.

Art-Jo Wittenberg

Duoraadslid D66