Samen de schouders er weer onder

25 september 2013
WADDINXVEEN - Is verhuizen wel echt noodzakelijk of is het de wil van het college, vraagt WeWa-fractievoorzitter Stephan Peters in de Raadsblog van deze week.

Ook de laatste vakantiegangers zijn weer thuis en pakken de dagelijkse gang van zaken weer op. De Waddinxveense politiek is weer begonnen en werd zelfs tijdens haar vakantie opgeschrikt met de op handen zijnde sluiting van Souburgh. Dit kan niet zomaar gebeuren, vindt ook Weeerbaar Waddinxveen en gelukkig staat heel de politiek in Waddinxveen op deze lijn en zetten zich samen met de burgers van Waddinxveen in voor een goede oplossing.

Maar er komt nog meer op ons af de komende tijd, waar we de politieke schouders onder moeten zetten. Den Haag gaat steeds meer zaken afstoten naar de gemeenten, omdat ze de hand op de knip moeten houden. Is dit een stap vanuit Den Haag om meer samenwerking tussen gemeenten af te dwingen, met als uiteindelijk doel schaalvergroting en grotere fusie gemeenten?

Mede in dit onzekere kader en toekomst, vraagt Weerbaar Waddinxveen zich af, welke uitgaven noch verantwoord zijn voor Waddinxveen?

Het nieuwe centrum begint al aardig vorm te krijgen, maar toch kleven er nog vele haken en ogen aan! Zo wordt niet het volledige winkeloppervlak al opgeleverd om kennelijk leegstand te voorkomen. Een groot kantoorpand kan ook niet doorgaan, tenzij de gemeente het gaat betrekken als nieuw gemeentehuis. Maar is dit een verantwoorde uitgave? En is een sobere renovatie van het oude gemeentehuis niet verstandiger in deze onzekere tijden! Is verhuizen wel echt noodzakelijk of is het de wil van het college?

Op woensdag 2 oktober neemt de raad een beslissing, Weerbaar Waddinxveen heeft hem al genomen.

Gelukkig is er ook goed nieuws te melden! Onze lobby, welke door het merendeel van de raad gesteund werd, voor Burgernet is door een financieel voordeel in een stroomversnelling geraakt en inmiddels is Waddinxveen per 17 september aangesloten.

Meld U zich ook aan op www.burgernet.nl als u dit nog niet heeft gedaan!

De door WeWa ingebrachte dierenbeleidsnota ligt nu bij het college voor verdere uitwerking en zal dan opnieuw, voorzien van een voorstel, aan de raad worden voorgelegd.

Met de gemeenteraadsverkiezingen, het komend voorjaar voor de boeg,  is Weerbaar Waddinxveen haar verkiezingsprogramma aan het opstellen. Wilt u hierover mee praten en of denken dan staan wij daarvoor open. U bent van harte welkom bij onze openbare fractie vergaderingen op de maandagavonden voor de raadsvergaderingen in de trouwzaal van ons aller gemeentehuis!

Stephan Peters

Fractievoorzitter WeWa.