Regionaal Verkeer en Vervoer en Waddinxveen

18 november 2015
Binnenkort wordt de beleidsvisie Regionaal Verkeer en Vervoerplan (RVVP) vastgesteld in de Regio Midden-Holland. Een belangrijk onderwerp voor Waddinxveen dat centraal ligt in Midden-Holland, aldus Raymond Boer (VVD) in de raadsblog van deze week.

Binnenkort wordt de beleidsvisie Regionaal Verkeer en Vervoerplan (RVVP) vastgesteld in de Regio Midden-Holland. Daarna volgt een uitvoeringsprogramma, m.a.w. hoe gaan we de knelpunten oplossen?

De ontsluiting van verkeer en vervoer is belangrijk voor de gemeente Waddinxveen. Waddinxveen ligt immers centraal in Midden-Holland en ligt dicht aan snelwegen (A12 en A20), provinciale wegen (N207, N219), aan een spoorweg (met straks 3 stations) en aan een vaarweg (de Gouwe). Daarom is onze gemeente aantrekkelijk als vestigingslocatie voor bedrijven.

De aanleg van de parallelstructuur A12 en de Moordrechtboog (aansluiting van rijksweg A12 op rijksweg A20) met een directe ontsluiting van Distripark Doelwijk zorgt voor aanzienlijk minder vrachtwagenbewegingen in Waddinxveen.

De verlengde Bentwoudlaan moet er in 2020 liggen. Deze weg in verbindt de toekomstige (westelijke) randweg van Waddinxveen met de Hoogeveenseweg in Boskoop.

De Bentwoudlaan wordt dus in één keer volledig aangelegd en dat is goed nieuws! Hierdoor neemt de verkeersdruk rond Greenport Boskoop af. Daarnaast zal de verkeersdruk door het Centrum van Waddinxveen ook afnemen.

De verlengde Bentwoudlaan biedt echter alleen nog een oplossing in noord-zuidrichting. Voor een oost-west verbinding is nog geen oplossing. Hierdoor loopt het doorgaand verkeer in Boskoop nog steeds vast. Dit is een regionaal probleem.

Eerder al is er eens sprake geweest van de behoefte aan een oost-west verbinding tussen Boskoop en Waddinxveen. Een doorgaande verbinding door het Gouwebos ligt echter politiek gevoelig. Maar er zal wel een oplossing voor het regionale probleem gevonden moeten worden uit economisch oogpunt, maar ook vanwege het milieu.

De VVD-fractie heeft als aandachtspunt voor het RVVP meegegeven dat een aansluiting van het Openbaar Vervoer (een bushalte van Arriva) in Distripark Doelwijk belangrijk is, omdat daar veel mensen werken die hun bedrijf alleen met de auto of fiets kunnen bereiken.

In de Algemene Beschouwingen van de VVD-fractie op woensdag 11 november heeft de VVD-fractie gepleit voor een P+R (Park and Ride) in de Triangel. Een meerderheid van de raad stemde tegen. Waarschijnlijk krijgt Gouda in Westergouwe wel een P+R.

Op maandag 23 november bent u om 20:30 uur van harte welkom bij de openbare VVD-bijeenkomst in Hotel de Unie aan de Kerkweg-Oost 226 te Waddinxveen. U kunt uw vragen over verkeer en vervoer dan stellen aan Gedeputeerde Floor Vermeulen van de Provincie Zuid-Holland.

Raymond Boer

Gemeenteraadslid

VVD Waddinxveen