Raadsleden zijn geen zakkenvullers

26 februari 2014
WADDINXVEEN - Het imago van lokale politiek en lokale politici kan verbeterd worden, betoogt duo-raadslid Peter Rubeling van D66 Waddinxveen. Landelijke 'blikvangers' horen daar niet bij.

Een veel gehoorde klacht is, dat de politiek, ook de lokale, te ver van inwoners af staat. Zodra in gezelschap het woord politiek valt, wordt je meewarig aangekeken en overladen met negatieve kritiek: “Je wordt als inwoner niet voldoende geïnformeerd”, “er wordt niet met je gecommuniceerd”,  “er wordt niet naar je geluisterd”, “politici, ook lokale, zijn zakkenvullers en als ze eenmaal zijn gekozen, zie of hoor je ze niet meer”.

Wat veel mensen blijkbaar niet weten is dat elke fractie op maandagavond in het gemeentehuis vergadert en dat men die vergaderingen kan bezoeken om aandacht te vragen voor een onderwerp of om zelf over zaken mee te praten. Ook heeft iedereen het recht in te spreken bij de raadsvergaderingen.

Als de gemiddelde bezettingsgraad van de publieke tribune bij de raadsvergaderingen een maatstaf voor betrokkenheid van de inwoners zou zijn, dan pakt die behoorlijk laag uit. Als persoonlijke belangen in het geding zijn of er besluiten met een emotionele lading genomen moeten worden, zoals bij wijziging van bestemmingsplannen en het wel of niet in stand houden van een zwembad, is het meestal wel volle bak.

Waddinxveense raadsleden zijn geen zakkenvullers, maar mensen met een grote betrokkenheid bij hun woon- en leefomgeving die hun spaarzame vrije tijd opofferen om tegen een geringe vergoeding een enorme verantwoordelijkheid op hun schouders te laden.

Een andere zaak waar ik mij persoonlijk aan erg aan stoor is de rol van landelijke politiek bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Op 19 maart zijn die verkiezingen en plotseling buitelen landelijke politici over elkaar heen om allerlei, hun totaal onbekende, dorpen en stadjes te bezoeken om daar te  proberen “de Haagse fouten” recht te praten.

 Het gaat hen niet om de lokale kwesties, maar om hun eigen- of landelijke partijimago. Want, o jee: de peilingen! Jammer genoeg zijn veel lokale politieke afdelingen geneigd om te koketteren met de aanwezigheid van zo’n landelijk kopstuk, dat het plaatsje al lang weer is vergeten, zodra hij/zij als dank voor de aanwezigheid een stoffelijke blijk van waardering in ontvangst heeft genomen.

De aanwezigheid van dergelijke “blikvangers” dringt de aandacht voor de lokaal belangrijke zaken alleen maar naar de achtergrond en doet totaal geen recht aan de  inspanningen van de lokale politici.

Mijn advies aan de lokale politiek: kap daar mee en biedt “Den Haag” geen podium, maar ga voor je eigen zaak. Maak vooral duidelijk wat voor Waddinxveen van belang is. En voor de mopperaars en klagers: ga op 19 maart massaal naar de stembus en maak in de toekomst vooral gebruik van uw democratische rechten en mogelijkheden.