Raadsblog: Jeugdzorg kan beter

2 oktober 2013
WADDINXVEEN - De Jeugdzorg kan beter uitgevoerd worden, schrijft CDA-fractievoorzitter Zweder Bergman in de Raadsblog van deze week. "Het gaat teveel over de jongere, er moet meer vanuit de jongere worden gewerkt."

CDA vraagt meer aandacht voor participatie en kwaliteit van de zorg binnen de Jeugdhulp

Over anderhalf jaar moet de gemeente zorgen dat de Jeugdhulp goed geregeld is in Waddinxveen. Het gaat hier om de jeugdzorg en jeugdpreventie. De gemeente is daarvoor de aangewezen partij, want zij staat veel dichter bij de burger dan de provincie of het Rijk. De gemeente is voor een jongere of opvoeder veel beter bereikbaar dan de provincie; daarnaast kan de gemeente jeugdzorginstellingen in deze regio veel beter aanspreken en controleren. ‘Kleinschaligheid’ en ‘dicht-bij-de-mensen’ noemen we dat bij het CDA.

Toch liggen er ook uitdagingen, want de jeugdzorg moet echt beter uitgevoerd worden dan nu: Het gaat erom dat er een aanbod komt dat past bij de zorgbehoefte van kinderen en jongeren. Daarnaast moeten organisaties op het gebied van jeugdzorg en –welzijn goede kwaliteit leveren. Onze gemeente moet daarin de regie pakken voor Waddinxveen. Samen met de omringende gemeenten in de regio Midden Holland is afgesproken dat er ook gezamenlijk heel veel kan worden opgepakt op het gebied van Jeugdhulp. Het eerste product van deze samenwerking wordt woensdagavond 2 oktober tijdens onze raadsvergadering besproken. Ook de andere gemeenteraden binnen de Regio spreken over deze visie. De kernboodschap luidt:

De gemeenten in Midden Holland willen vanuit hun wettelijke taak een gunstig opgroeiklimaat voor alle kinderen creëren.

Dit klinkt weliswaar abstract, maar de samenwerkende gemeentes hebben een aantal concretere speerpunten benoemd: zelfredzaamheid verhogen, kwaliteit professionals verbeteren en inzet van nieuwe technologie.

Het CDA kan zich goeddeels vinden in de nieuwe visie, maar vindt dat die nog wel aangevuld moet worden met:

  • Het gaat nog teveel over de jongere, er moet meer vanuit de jongere worden gewerkt. Geef jongeren en opvoeder meer inspraak bij het zorgplan
  • Vaak duurt het (te) lang voordat een jongere daadwerkelijk geholpen wordt. Met jeugdorganisaties zullen maximale wachttijden moeten worden afgesproken. De gemeenten moeten controle uitvoeren op naleving van deze wachttijden.
  • Doorlopende zorg is belangrijk. Dus als iemand 23 is moet er een goede overdracht plaatsvinden naar de instanties die de zorg voor volwassenen regelen. Zodoende valt niemand tussen wal en schip.

Wij zullen tijdens de raadsvergadering een voorstel inbrengen waarin we de wethouder oproepen deze zaken ook nadrukkelijk mee te nemen in de visie.

In de komende maanden zal de visie verder worden uitgewerkt naar concrete doelen en acties.

Zweder Bergman, Raadslid CDA  mail: zkbergman@gmail.com website: www.cda.nl/zuid-holland/waddinxveen

Link naar het visiestuk Jeugdhulp: http://www.waddinxveen.nl/document.php?m=9&fileid=57427&f=1ec5e1d06aedbb2892ba1263fcdb906a&attachment=1&a=817