Promen moet geen bodemloze put worden

11 februari 2015
Gezien de 3 decentralisaties op het sociale domein, is Promen ook volop in beweging. Dit gaat met de nodige veranderingen en dus kosten gepaard, aldus Art-Jo Wittenberg (D66) in de raadsblog van deze week.

Er zijn twee actuele onderwerpen in de gemeente(raad). Promen en Jumbo. D66 is blij met de Jumbo opening op zondag en hoopt dat er meer winkeliers zullen volgen en het centrum op zondag verandert in een bruisend centrum.

Het andere onderwerp krijgt minder aandacht. Promen is het bedrijf dat de sociale werkplaats voor Waddinxveen en een aantal omringende gemeenten verzorgt. Gezien de 3 decentralisaties op het sociale domein, is Promen ook volop in beweging. Dit gaat met de nodige veranderingen en dus kosten gepaard.

De uitdaging waar Promen voor staat, is dat de sociale werkplaats zoals we dat tot nu toe kenden gaat verdwijnen. Wat er enigszins op lijkt gaat beschut werken heten en is qua omvang veel kleiner.

Veel minder mensen kunnen hierop aanspraak maken. Voor de mensen die vroeger wel voor de sociale werkvoorziening in aanmerking kwamen, maar niet meer voor het nieuwe beschut werken, zijn in de Participatie wet andere mogelijkheden opgenomen. Promen wil zijn expertise gaan inzetten om deze mensen optimaal gebruik te laten gaan maken van die mogelijkheden.

Behalve dat Promen bij het grote publiek niet zo speelt, is het ook bestuurlijk ingewikkeld. Waddinxveen gaat er niet alleen over, maar samen met de andere deelnemende gemeenten. Bovendien wat het beste is voor Promen, hoeft nog niet het beste voor de afzonderlijke gemeenten te zijn. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk waar en hoe de participatie wet het beste is uit te voeren.

Voor Promen is het goed als het zoveel mogelijk van de taken krijgt. De vraag is of het voor de gemeente voordelig is om alles bij een partij onder te brengen. Misschien is het wel beter om met meerdere gespecialiseerde partijen te werken.

Promen moet geen bodemloze put worden. Mensen verdienen de beste begeleiding die er is naar werk en zekerheid. Waddinxveen heeft wat D66 betreft recht op verantwoording over de uitgaven en de bereikte prestaties. D66 stelt deze eisen ook aan Promen. Het gaat om onze mensen en het is ons geld!

Bloggen over Promen, blijft een uitdaging. Hierover is wel veel te vertellen, maar dat is vaak technisch. Hoeveel mensen willen daarover lezen? Toch heb ik hier aandacht gevraagd voor Promen. Enkele honderden Waddinxveners zullen met de uitbreiding van Promen te maken gaan krijgen, zonder dat zij daar veel keuze in zullen hebben.

De gemeente zal enkele miljoenen per jaar aan Promen besteden. Toch ook geen klein geld. Dit verdient aandacht.

Art-Jo Wittenberg

D66 Waddinxveen