Politieke uitstraling

2 februari 2015
WADDINXVEEN - Voor het betrekken van bewoners bij politieke besluitvorming, moet gezocht worden naar de juiste vorm. Dit schrijft Halvard Jan Hettema in de raadsblog namens PvdA/GroenLinks.

Sinds ik me bewuster inzet in de plaatselijke politiek, merk ik dat er vaak weerstand is tegen 'alles en iedereen' die zich daarmee bezighoudt. In een reactie op een ingezonden stuk kreeg ik terug dat ik bezig was met een politiek propagandapraatje. Ook goedbedoelde opmerkingen van andere raadsleden worden soms ten onrechte anders geïnterpreteerd. Mijn ingezonden stuk was puur persoonlijk: zo denk ik erover, daar moet je het mee doen! Weet dat ik begrip heb dat jij er anders over denkt. Mijn gedachten passen in de lijn van mijn politieke voorkeur: niet voor niets kies ik voor (PvdA)/GroenLinks.

Speurend naar een reden voor dit gedrag zijn er voldoende oorzaken aan te wijzen. Laten we beginnen bij onszelf. Volksvertegenwoordigers zijn  geen slachtoffer van een boze buitenwereld. Het is niet eerlijk de schuld aan omstandigheden te wijten. Dat wekt geen vertrouwen. In mijn ogen is het goed om als 'politiek' iets anders uit te stralen.

Als mensen kwaad worden of hun zorgen uitspreken, geven ze een signaal af. Aan 'ons' de opgave het signaal tijdig op te vangen, te duiden en er iets mee te doen. We snappen de onrust en onzekerheid, houden daarmee rekening maar maken wel keuzes. In het geval van PvdA/GroenLinks staat daarin de mens in een gezonde omgeving centraal.

Ondanks alle eigen belangen is er een gezamenlijk belang: elkaar op tijd en zo goed, eerlijk en integer mogelijk voorzien van de juiste informatie. Alleen dan kan de Raad weloverwogen beslissingen nemen en bijsturen als dat nodig is. Alleen dan kunnen inwoners begrip krijgen voor een bepaalde keuze. Kaf Die boodschap komt niet altijd goed over. We schieten daarin met elkaar kennelijk wel eens tekort. Ingezonden stukken laten, soms ongenuanceerd, zien dat er belangstelling is voor (gemeente)politiek.

In mijn ogen moeten we ons afvragen op welke wijze we bewoners kunnen betrekken zodat ze zich meer betrokken voelen bij de politieke besluitvorming. De rol van de Wijkplatforms toont uitstekend aan dat bewoners betrokken zijn bij hun omgeving. Het blijft zoeken naar de juiste vorm. Van mij mag die vorm wel wat minder traditioneel. Er zijn vast meerdere wegen die naar Rome leiden!

Halvard Jan Hettema,

Fractievertegenwoordiger PvdA/GroenLinks