Politiek bedrijven met je hart

11 juni 2013
WADDINXVEEN - Meer het hart laten spreken in het politieke debat. PCW-raadslid Kees Bax neemt het zich voor in de Raadsblog.

Groter contrast was niet voor te stellen tussen die twee. Raadslid Havenaar, ras SGPer, in het donkere pak, zeer principieel, het citeren van een bijbeltekst niet schuwend en raadslid Wijnen, ras socialist, PvdAér en recht voor zijn raap. Heel recht voor zijn raap.

Oprecht

Vaak bonje zeker tussen die twee? Nee, wederzijds respect.  Merkwaardig toch? Havenaar over Wijnen: “Al denkt hij vaak anders dan ik, toch mag ik hem, want hij meent wat hij zegt. Hij is oprecht betrokken”. En andersom: “ Die vent mag dan principieel zijn maar het komt uit zijn hart”.

Hart en ziel

Ook vandaag is authentiek zijn een belangrijk criterium. Een paar kleine voorbeelden. “Burgernet” zei me niet veel. Totdat raadslid Schippers er een lans voor brak. Ze deed dit zo met hart en ziel, dat zij mij op het puntje van mijn stoel kreeg. Een heel ander voorbeeld. Raadslid van Helden liet zich eens kritisch uit over de jeugd- adviesraad. “Wat een kritische dame”  Vergis je niet, niemand had er meer energie in gestoken en niemand was meer betrokken geweest bij de JAR dan zij. De kritiek kwam echt uit haar hart.

Spiegel

“Zo Kees, nu tijd voor een beetje zelfreflexie?” Goede vraag. Ik ben inderdaad voor de spiegel gaan staan. Maar ik ben die snel ontvlucht. Ik schrok van wat ik zag. De diepste drijfveer namelijk waarom ik politiek bedrijf  is dat ik christen ben, of liever van Christus ben. “Moet je daar dan altijd maar mee te koop lopen”. Nee, hoor. Maar zo weinig je hart laten spreken als ik deed, ervaar ik - coram Deo- oprecht als een te kortkoming.

Bang

De reden?  Bang om heftige reacties op te roepen als het om de Bijbel gaat?  Ach, zo heftig is de Waddinxveense raad nu ook weer niet. Bang te merken dat je alleen staat? Immers, anticiperend op de verkiezingsuitslag, zou het CDA het Christelijke aspect toch minder voor het voetlicht willen gaan brengen?

Legitimatie

Ook dit argument houdt geen stand, want in de wandelgangen verzekerde Zweder Bergman mij om ingenomen standpunten niet van een christelijke legitimatie te zullen voorzien, maar in plaats daarvan met een christelijke visie naar de samenleving te willen kijken.

Wat let me dus nog om voortaan wat meer het hart te laten spreken. Alleen in het politieke debat met het CDA? Dat ook, maar als de gelegenheid zich voordoet, het liefst raadbreed.

Kees Bax, raadslid PCW

www. kiespcw.nl