PCW: Crisis als kans

5 september 2012
WADDINXVEEN - "Een crisis is een bedreiging en een kans. Vraag maar aan een Chinees naar het woord crisis. Dat is in het chinees een samenvoeging van de tekens voor kans en bedreiging. Die bedreigingen kennen we: angst voor verandering, reorganisatie, verlies van de functie, inkomensachteruitgang etc." Deze week een raadsblog van de PCW.

Maar crisis is ook een kans: wie er doorheen komt staat er vaak beter voor. Doordat extra creativiteit is aangewend, andere methodes worden gebruikt, ineens het besef doorbrak dat bepaalde functies eigenlijk overbodig waren.

Soms is een crisis nodig om tot nieuwe inzichten te komen, en dat gaat beter als de crisis wordt gevoeld. Als een bedrijf op instorten staat dan is ineens, in het zicht van werkloosheid, het inleveren van de 13de maand niet meer zo’n punt, het opheffen van een bepaalde afdeling die al veel langer niet echt goed functioneerde, geen issue meer. Soms wordt ook gezegd: het is beter zo, hadden we al veel eerder moeten doen.

Minder gevoeld

Ook in de collectieve sector, bij bijv. de sociale werkvoorziening, het onderwijs, bij gemeentelijke samenwerkingsverbanden, wordt door de bezuinigingen van de gemeenten, een crisis gevoeld. Ook daar moet worden bezuinigd. En toch heb ik de indruk dat het echte crisisgevoel in de overheidssector minder gevoeld wordt dan in de private sector.

'Als er een tekort is, zal de gemeente uiteindelijk wel over de brug komen'

De gevraagde bezuinigingen worden bijv door de verbonden partijen ook niet allemaal gehaald.  Misschien wordt de noodzaak tot bezuinigen minder gevoeld, eerder als een bedreiging opgevat. Ze worden, zo denk ik, minder als kans gezien. Om vernieuwd verder te gaan. En er heerst bij het management misschien ook wel het idee van: als er een tekort is, dan zal de gemeente uiteindelijk wel over de brug komen. Want zo is het geregeld.

Niet de burger

De PCW wil van dit soort afspraken af. Tekorten bij bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden, veroorzaakt door eigen besluiten, zullen uit de eigen bedrijfsvoering moeten worden betaald. De PCW is van mening dat de burger niet voor deze tekorten hoeft op te draaien.

De PCW stelt voor om in deze zin de contracten met deze organisaties te herzien. Zodat de crisis ook als kans wordt gezien. En uiteindelijk de reactie is: dit ingrijpen hadden we al veel eerder moeten doen. 

Herman Timmermans

Fractievoorzitter PCW

www.kiespcw.nl