Openbaar vervoer Waddinxveen kan beter

30 januari 2013
WADDINXVEEN - Prijsverhogingen op de bus en wisselstoringen op het spoor. Lottie van den Berg van de PvdA stelt in de Raadsblog van deze week vast dat het openbaar vervoer er comfortabeler in Waddinxveen op geworden is. Maar er kunnen ook nog wel wat dingen verbeterd worden.

De provincie Zuid-Holland is voornemens het R-net in te voeren, een afkorting van Randstad-net, en wil daarmee het openbaar vervoer stapsgewijs verbeteren. Met de introductie van het R-net  wordt de stap gezet naar betrouwbaarder, sneller en comfortabeler openbaar vervoer per trein, bus en metro. De kwaliteit die de reizigers geboden wordt gaat omhoog. De provincie noemt dit de weg naar Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV).

Wat verandert er?

De NS rijdt sinds 2010 op de verbinding Gouda-Alphen met de Sprinter.  Deze trein rijdt 2x per uur tussen Gouda en Alphen en in de spitsuren 4x per uur door naar Leiden. Dit gaat anders worden, de directe verbinding met Leiden vervalt. Dat komt omdat de treinverbinding opnieuw is aanbesteed. De NS blijft het traject Alphen-Leiden bedienen, daarom wordt een overstap in Alphen noodzakelijk.

Kwartiersdienst

Er gaan weer light trains rijden op het traject Gouda-Alphen en er komen 2 nieuwe stations in Waddinxveen Zuid en Boskoop Snijdelwijk. De frequentie blijft vooralsnog 2x per uur en in de spits elk kwartier. Als de toestroom van reizigers op het traject hoog genoeg is, wordt de hele dag een kwartiersdienst ingevoerd, 7 dagen per week.

Comfortabeler 

Vorig jaar is het busvervoer in onze regio ook opnieuw aanbesteed. De nieuwe busvervoerder is Arriva. Alle Interliners van Connexxion zijn vervangen door Qliners. De bussen van Arriva zijn comfortabeler, de Qliners hebben USB-aansluitingen om smartphones op te laden en gratis WiFI.

Verkeerde keelgat

Helaas is gebleken dat er problemen rondom Arriva zijn ontstaan. Vooral de tariefstijging is bij veel mensen in het verkeerde keelgat geschoten. De PvdA-fractie in de Provinciale Staten heeft de problemen opgepakt en gaat op 6 februari in de Statencommissie de stand van zaken rond Arriva bespreken. Er moet een oplossing komen voor de tarievenkwestie. De PvdA-fractie hoort graag hoe het in onze regio gaat en vraagt om reacties van reizigers. Deze kunnen gemeld worden bij fractiemedewerkster Esther Geradts (mailadres: ep.geradts@pzh.nl. Graag  vóór 6 februari.

Wisselstoringen 

Wat het treinverkeer Gouda-Alphen betreft, er zijn op dit moment veel storingen en niet alleen door het winterse weer. Wisselstoringen zijn aan de orde van de dag, veel treinen vallen uit. Zo wordt het nieuwe ‘hoogwaardige openbaar vervoer’ nooit een vervanging voor automobilisten en komen die extra reizigers die nodig zijn voor uitbreiding van de vervoersfrequentie er niet.

Zelf bedienen

Zouden de colleges van Gouda, Boskoop en Waddinxveen niet beurtelings zelf de wissels kunnen bedienen?

Lottie van den Berg

Raadslid PvdA