Op weg naar 19 maart

29 januari 2014
WADDINXVEEN - Stemmen loont, zo hebben Waddinxveners invloed op de besluitvorming. Aldus Lottie van den Berg (PvdA) in de Raadsblog van deze week. "Wij willen de invloed van de inwoners op het beleid van de gemeente graag verbeterd zien."

Alle politieke partijen staan klaar om te starten met hun verkiezingscampagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het is de kunst om de kiezers over te halen vooral te gaan stemmen. Dat zal niet zo makkelijk zijn. De opkomstpercentages zijn traditioneel laag. Algemeen heerst de opvatting dat het er niet toe doet om te gaan stemmen omdat alles in Den Haag voor ons wordt beslist.

Toch is dat een misvatting. Het is  voor ons als politieke partijen belangrijk om de Waddinxveners ervan te overtuigen dat het loont om te gaan stemmen en ook waarom. Inwoners van Waddinxveen hebben het recht om hun stem uit te brengen. Zo hebben zij invloed op de besluitvorming. Meedenken en invloed uitoefenen op je leefomgeving is wel degelijk mogelijk. Daarvoor bestaat democratie via gekozen volksvertegenwoordigers. Perspectief bieden aan de Waddinxveners, laten zien dat je daadwerkelijk tussen de bewoners wil staan en samen wil optrekken bij de ontwikkelingen in ons dorp.

De nieuwe politieke partij PvdA/GroenLinks Waddinxveen wil de inwoners het gevoel geven dat zij als gesprekspartner worden aanvaard en gehoord. Wij willen de invloed van de inwoners op het beleid van de gemeente graag verbeterd zien.

Daarom pleit PvdA/GroenLinks Waddinxveen in haar verkiezingsprogramma voor een proef in één van de wijken om nieuwe vormen van samenhangende hulp uit te proberen. Bijvoorbeeld door een dekkend stelsel van ouderenzorg en jeugdwerk, in samenwerking met welzijnsinstellingen, scholen, kerken en anderen, individueel of georganiseerd. De gemeente moet in overleg met hen de situatie in kaart brengen: een sociale kaart per wijk.

Daar helpen ook de gegevens uit het onlangs verschenen rapport “Wijkanalyses Waddinxveen” bij. Deze publicatie bevat veel  informatie over het woon- en leefklimaat in de wijken en buurten van onze gemeente. Een wijkontwikkelingsplan zorgt dat verschillende projecten in dezelfde wijk elkaar versterken. De gemeente, bewoners, ondernemers, Woonpartners en anderen, individueel of georganiseerd, trekken samen op bij het uitvoeren van de plannen.

Participatie lukt alleen als je de gesprekspartners serieus neemt, afspraken maakt over hun inzet en hen duidelijkheid biedt over de verwachtingen. De verzorgingsstaat en een actieve, op participatie gerichte lokale samenleving vullen elkaar aan en kunnen niet zonder voortdurende afstemming op elkaar.

Juist daarom doe ik een beroep op alle Waddinxveners om te gaan stemmen op 19 maart.

Lottie van den Berg

PvdA-raadslid

Kandidaat raadslid PvdA/GroenLinks