Op eigen kracht - raadsblog

28 november 2012
Een mevrouw uit Waddinxveen die al dagen geen eten had en de wanhoop nabij was. "Je wordt stil van wat je hoort over de klanten van Care for Family," vertelt Jannette Nieboer in de Raadsblog van deze week.

Wat opvalt als je verhalen hoort of leest over mensen die gebruik moeten maken van de voedselbank, is de uitspraak dat ‘het iedereen kan overkomen’.

Het kan iedereen gebeuren: dat je ontslagen wordt, dat jij of je partner ernstig ziek wordt, dat je bedrijf failliet gaat of dat je gedwongen bent je huis te verkopen.  Als deze ‘life-events’ je overkomen, al dan niet tegelijkertijd, kun je in korte tijd aan de bedelstaf raken.

Vrijwilligers

Gelukkig hebben we allerlei sociale voorzieningen in ons land, zoals de Wet Werk en Bijstand.  Lange tijd was dat voldoende, naast de particuliere initiatieven die er zijn, zoals kerkelijke diaconieën.  Maar de laatste jaren zijn er ook voedselbanken ontstaan,  niet door de overheid georganiseerd, maar door vrijwilligers.

Armoede

De PCW –fractie heeft onlangs mw. Suzanne Hetyey op bezoek gehad, van de stichting ‘Care for Family’. Deze  gelukkig zeer bekende Waddinxveense stichting biedt praktische hulp aan (kansarme) gezinnen en personen die om wat voor reden ook in de (financiële) problemen zijn geraakt. Mw. Hetyey kwam ons informeren over de stichting, maar ook over de mensen die er gebruik van moeten maken, dus over armoede in Waddinxveen.

Wanhoop

Je wordt stil van wat je hoort over de klanten van Care for Family,  zoals die mevrouw die al enkele dagen helemaal niets meer te eten had gehad en de wanhoop nabij was voordat er contact kwam met de stichting. Kan dat in ons welvarende Nederland? Jazeker kan dat, en het kan iedereen overkomen.

Tekort schieten

Door de oprichting van voedselbanken zijn we gedwongen te erkennen dat overheidsvoorzieningen soms tekort schieten. Als al ooit de illusie heeft bestaan dat de overheid alle problemen kan oplossen, dan bewijzen de voedselbanken het tegendeel.

Eigen kracht

Eigenlijk zit daar ook een positieve kant aan. De ervaring leert dat mensen het meest geholpen zijn als ze op eigen kracht verbetering in hun situatie kunnen bewerkstelligen.  Niemand vindt het fijn om klant te zijn bij de voedselbank en daarom doen klanten hun uiterste best om weer op eigen benen te kunnen staan. 

De voedselbank: fijn dat die er is. Maar het is nog fijner als de klanten weer afscheid kunnen nemen!

Jannette Nieboer

Raadslid PCW

P.S.: Care for Family kan voortdurend (financiële) hulp gebruiken!