Ook oppositie doet mee in Waddinxveen

12 februari 2014
WADDINXVEEN - De door WeWa ingebrachte doelstellingen zijn als positieve doelstellingen geëindigd stelt fractievoorzitter Stephan Peters in de Raadsblog van deze week.

In een democratie heb je coalitie en oppositie partijen en dat geldt ook voor de gemeenteraad. De afgelopen 4 jaar waren als oppositie partij beslist nuttige jaren.  We hebben als Weerbaar Waddinxveen (WeWa) de door ons ingebrachte doelstellingen, als positieve resultaten zien eindigen in het belang van de burgers van Waddinxveen.

Burgernet

Doordat Burgernet door WeWa onder de aandacht kwam bij de andere partijen, is ook Waddinxveen nu aangesloten op Burgernet. Echter de uitvoering en de definitieve aansluiting liet B en W wachten, totdat er een financieel aanbod kwam. Indien er snellere aansluiting was geweest met Burgernet waren er een aantal zaken mogelijk (eerder) opgelost.

Dierenbeleidsnota

Hoewel deze nog steeds op het bureau van de ambtenaren ligt, zijn er toch een aantal zaken, die al invloed hadden in de maatschappij. Het circus met (wilde) dieren is niet welkom meer in Waddinxveen en ook het Zwanendriften is stevig aan de kaak gesteld. We zullen ons sterk maken dat de nota zo snel mogelijk effectief wordt voor Waddinxveen.

Nieuwbouw Gemeentehuis

Van het begin af aan heeft WeWa zich gekeerd tegen onnodige geldverspilling in deze dure tijden voor de nieuwbouw van het gemeentehuis. Toen bleek dat er ‘rekenfoutjes’ in de berekeningen zaten, kozen meerdere partijen voor renovatie in plaats van nieuwbouw.

De juiste cijfers van renovatie ten opzichte van nieuwbouw zijn nog steeds niet bekend. WeWa zal zeker hier de vinger goed aan de pols houden in het belang van de Waddinxveense portemonnee.

Lijstverbinding

Samen met D66 is WeWa voor de aankomende raadsverkiezingen een lijstverbinding aangegaan. Dit kan namelijk gunstig zijn bij het verdelen van de restzetels die anders naar de grote fracties gaan. Het feit dat beide partijen enigszins verwant zijn aan elkaar met dezelfde gedachtegang over diverse zaken speelt hierbij natuurlijk ook een rol. We kunnen hierdoor elkaar goed steunen, maar zullen beiden ook soms verschil van inzicht hebben.

Meepraten als burger

Onze fractie avonden zijn openbaar en wij willen het geluid zijn van de Waddinxveense burger. Daarom stellen wij het op prijs om met u van gedachten te wisselen. Voor meer informatie en ons beleidsprogramma kunt ook terecht op onze vernieuwde website www.wewa.nl

'De gemeente, dat zijn wij allemaal.'