Onzekerheid het grootste thema in 2014?

26 maart 2013
WADDINXVEEN - Het jaar 2014 brengt veel onzekerheid met zich mee. Ondermeer over de toekomst van Waddinxveen en over werkgelegenheid. Dit schrijft Helma Schippers (WeWa) deze week in de Raadsblog.

Volgend jaar om deze tijd zijn de gemeenteraadsverkiezingen weer achter de rug en weten wij hoe de zetelverdeling in de raad zal zijn. Echter daar zit al een stuk onzekerheid in. De Waddinxveense raad telt nu nog 21 zetels, maar door ingrijpen van uit het Haagse worden dat er mogelijk nog maar 19.

Fusie?

Worden Gemeenten een fusie opgelegd door Den Haag of mogen ze zelfstandig blijven, met daarbij de verplichting op ambtelijk niveau te gaan samenwerken met meerdere Gemeenten.

Provincie?

Blijft het in de toekomst nog provincie Zuid-Holland of gaan we samen met andere provincies over tot één grotere, dat is ook een belangrijke vraag.

Evenwicht?

Het ziet er naar uit, dat Gemeenten nog minder inkomsten krijgen van uit Den Haag, terwijl de uitgaven toch toenemen. De financiën zullen in evenwicht moeten blijven, betekent dat nog meer verhoging van gemeentelijke belastingen en kosten naar de burgers toe?

Werkgelegenheid?

Steeds meer mensen komen helaas zonder werk en moeten naar het beëindigen van hun WW- uitkering een beroep doen op de bijstandswet. De Gemeente Waddinxveen zet zich al jaren in voor deze groep om werk te vinden, nu in het onlangs gestarte “WAD WERKT” – project. Gelukkig zijn er bedrijven, die hier hun steun aan geven. De vraag blijft wel, kunnen deze bedrijven hun hoofd boven water houden in deze recessie?

Wat als de recessie blijft aan houden? Wat heeft dat voor gevolgen op Gemeentelijk niveau? Ook hier zullen dan moeilijke keuzes moeten worden gemaakt door de Gemeenteraad en het College. Je kunt het geld tenslotte maar 1 maal uitgeven.

Meedenken?

Alle partijen, dus ook Weerbaar Waddinxveen, kijken of de standpunten passen in hun gestelde politieke doelstellingen. Maar wij als Weerbaar Waddinxveen blijven daarnaast ook altijd openstaan voor een gezonde en relevante andere zienswijze, zeker in deze onzekere toekomst. Wilt u meedenken over het wel en wee in Waddinxveen? Neem dan contact op met Weerbaar Waddinxveen.

Helma Schippers

Raadslid Weerbaar Waddinxveen