Onderwijs speerpunt D66 Waddinxveen

20 november 2013
WADDINXVEEN - Onderwijs zal het belangrijkste speerpunt zijn van D66 Waddinxveen voor de nieuwe collegeperiode. Dit schrijft fractievoorzitter Albert Grooten deze week in de Raadsblog.

We gaan op weg naar de verkiezingen voor de gemeenteraad op 19 maart 2014. Dat is al over ruim 100 dagen. Het is van belang dat de inwoners zich dan kunnen uitspreken over het gevoerde collegebeleid. De verkiezingsuitslag zal ongetwijfeld leiden tot nieuw beleid en zo hoort het natuurlijk ook.

Bekaaid

Belangrijkste speerpunt van D66 voor de nieuwe collegeperiode is het onderwijs (in brede zin). Het onderwijs is er de laatste jaren bekaaid vanaf gekomen met bezuinigingen op peuterspeelzalen, schoolbegeleiding en begeleiding Brede School. Dat wordt gelukkig gecompenseerd (voor een aantal basisscholen) door de nieuwe Huisvesting in Waddinxveen Noord op het voormalig WSE-terrein.

Gymzaal

Bewegen is voor een gezonde ontwikkeling essentieel. Niet alleen voor het lichaam (het voorkomt  obesitas), maar het is ook belangrijk – zo heeft recent onderzoek aangewezen – voor de hersenen, voor de geest.  Daarom is D66 voorstander van de bouw van een nieuwe gymzaal in of direct naast deze nieuwe  basisschool in Noord, uit het oogpunt van efficiency om kostbare lestijd niet te verspillen aan reistijd.

Brede School

D66 heeft de gemeenteraad voorgesteld een bezoek te brengen aan de nieuwe Brede School in Boskoop. Een schitterend nieuw pand, waarin ook twee basisscholen (de Zevensprong en de Ichthusschool) gehuisvest zijn.

Muziekonderwijs

Ook muziek maken of luisteren is erg belangrijk voor de ontwikkeling van een gezond stel hersens. Dat heeft prof Erik Scherder tijdens zijn lezing in Waddinxveen:  “Muziek en het Brein” voor een uitverkochte en enthousiaste zaal overtuigend toegelicht. D66 is daarom voorstander van het weer invoeren van muziekonderwijs op alle scholen in het basisonderwijs, zoals dat bv. ook in Amsterdam door wethouder Carolien Gehrels ook is gedaan.

Kameleon

D66 betreurt het verdwijnen van een aantal accommodaties in Waddinxveen. Vooral het afstoten van Kreater en Kameleon vinden wij geen goede zaak, omdat voor de meeste huurders nog geen oplossing in zicht is.

Centrum

D66 is erg blij met  de geplande oplevering van het Centrum op 18 november 2014. Wij zijn altijd voorstander geweest van een nieuw Centrum op deze locatie. Het Centrum moet in deze tijd van online-winkelen wel aantrekkelijk gemaakt worden.  Dit is een taak, niet alleen van de ontwikkelaar, maar ook van de gemeente.

Barcelona

D66 heeft daarom nóg een bezoek voorgesteld aan de gemeenteraad. Naar een plaats waar dit soort ideeën met succes zijn toegepast. Nee, het wordt geen 2de excursie naar winkelcentra in Barcelona, maar een bezoek aan het nieuwe winkelhart van Veghel in Noord- Brabant.