Nieuwe regio: antwoord op schaalvergroting?

20 februari 2013
WADDINXVEEN - De nieuwe regio zou krachtiger kunnen zijn dan de, door het kabinet gewenste, gemeenten van 100.000 inwoners, zegt Zweder Bergman (CDA) in de Raadsblog van deze week. "Een noodzaak om aan het fusiespook te ontsnappen."

Gemeenten van 100.000 inwoners hebben de toekomst volgens het huidige kabinet. Wat moet je met zo’n uitspraak als 25.000 zielen tellend dorp? Zeker als je bedenkt dat we vorig jaar net een fusie met Gouda hebben kunnen afwimpelen. Meer gemeenten in onze regio zitten met dit vraagstuk.

Krachtiger

Vandaar dat de burgemeesters van 10 gemeenten uit deze regio een mooi antwoord hebben op het kabinetsplan: 10 gemeenten zouden zich volgens hen in samenwerkingsverbanden met elkaar moeten verbinden om zo even krachtig, ja krachtiger te kunnen zijn dan een 200.000 inwoners tellende regiogemeente! Het ambitieuze plan heet ‘De Nieuwe Regio!”

Droomscenario

De 10 burgemeesters gingen voortvarend van start; ze riepen alle gemeenteraden samen in het Huis van de Stad in Gouda en legden hen een droomscenario voor. Tien gemeenten met een vooral landelijke en waterrijke uitstraling zouden op vele beleidsterreinen met elkaar moeten samenwerken. Wonen, verkeer en vervoer, economie… Alles wat je maar kon bedenken zouden we samen kunnen doen!

Twijfel

We zijn nu een half jaar verder. Inmiddels is er een aantal kwartiermakers benoemd die de samenwerkingskar gaan trekken. Alleen, de gemeenteraden twijfelen sterk. Dat kwam vorige week woensdag in een Radenconferentie van de 10 gemeenten pijnlijk aan het licht. De ene gemeenteraad wil minder ver gaan in de samenwerking dan de andere; daarnaast zijn er gemeenteraden die ook weer met andere gemeenten buiten die ‘10’ willen samenwerken.

Fusiespook

CDA Waddinxveen ziet samenwerking tussen gemeenten als noodzaak om aan het fusiespook te ontsnappen. Maar daarbij is het wel belangrijk dat alle gemeenten daar op dezelfde manier in zitten. Wij denken dat dadendrang goed is, maar laten we  die zaken oppakken waar we als samenwerkende gemeenten de burger het best mee bedienen. Ik denk dat een gezamenlijke belangenbehartiging richting Rijk en de grote regio’s Rotterdam en Den Haag een eerste goede stap is.

Light

Daarnaast wordt er al samengewerkt! Op het sociale domein gaat de komende jaren veel veranderen. De rijksoverheid gaat de uitvoering van ‘langdurige (AWBZ-) zorg, de jeugdzorg en de wet werken naar vermogen bij de gemeenten leggen. Tien wethouders van sociale zaken hebben ingezien dat het goed is om hier de handen ineen te slaan. Of er nu een ‘Nieuwe Regio’ is of niet! En daar gaan de raden de komende tijd wat van merken. ‘Bestuurlijk light’ noemen ze dat trots. En zo moet het ook vinden wij!

Zweder Bergman

Fractievoorzitter CDA-Waddinxveen

Meer weten: www.cda.nl/waddinxveen