Meedoen en bijdragen aan de samenleving

24 oktober 2012
WADDINXVEEN - PvdA, GroenLinks en SP zijn samen groter dan de VVD in Waddinxveen. Samen trekken ze nu op voor het progressieve geluid in Waddinxveen, aldus Lottie van den Berg in de Raadsblog van deze week.

De PvdA heeft bij de landelijke verkiezingen van 12 september een goede 2e plaats ingenomen na de VVD. Ook in Waddinxveen was dat het geval. Het gezamenlijke linkse blok van PvdA, SP, D66 en GroenLinks kreeg in Waddinxveen zelfs meer stemmen dan de VVD.

Links Waddinxveen

Binnen de Waddinxveense  PvdA-afdeling leeft al langer de wens om te zoeken naar verbreding op lokaal niveau. Dit zou kunnen leiden tot een stevige positie van de links-progressieve politiek in het gemeentebestuur. Een werkgroep, bestaande uit leden van de lokale PvdA,  is aan de slag gegaan met de opdracht van het PvdA-bestuur om een zo breed mogelijke samenwerking van lokale/regionale linkse partijen te onderzoeken.

Kandidatenlijst

Nu hebben Groen Links en de SP geen Waddinxveense afdeling, ze vallen onder de afdelingen Gouda. Vooral bij GroenLinks bleek  bereidheid te bestaan over een verdergaande samenwerking bij de volgende verkiezingen. Onlangs resulteerde dit in de ondertekening van een intentieverklaring tussen PvdA en GL om met een gezamenlijke kandidatenlijst deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.

Beide partijen verwachten dat de samenwerking die zij met elkaar willen aangaan brede weerklank zal vinden bij de Waddinxveense burgers en daardoor in de Waddinxveense politiek. Samenwerken biedt meer mogelijkheden om het progressieve geluid in Waddinxveen te laten doorklinken.

SP

De SP wil het liefst met een eigen lijst deelnemen en hoopt in Waddinxveen een afdeling te kunnen oprichten.

Alle drie de partijen zijn van mening dat er meer maatschappelijk debat nodig is om sociale kwesties in Waddinxveen voor het voetlicht te brengen. De partijen willen daarom gezamenlijk openbare debatten organiseren over actuele politieke onderwerpen.

Participatie

In de komende jaren wordt vanuit het rijk een aantal belangrijke taken die met burgerparticipatie te maken hebben bij de gemeente neergelegd. De belangrijkste vraag is hoe we er met z’n allen voor zorgen dat iedereen volwaardig en zelfstandig kan deelnemen. Daarbij is het nodig dat een ieder zijn of haar steentje ook daadwerkelijk bijdraagt.

Meedoen

Vanuit een progressieve linkse hoek bekijken we welke mogelijkheden de gemeente heeft en welke keuzes gemaakt kunnen worden.  Het eerste debat in de serie heeft als onderwerp ‘Meedoen en bijdragen aan de Samenleving’. Na een inleiding door José Manshanden, lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling geven Germien la Grand, directeur van Palet Welzijn en Hubert Poot, voorzitter Platform Sociaal Waddinxveen hun visie op  dit onderwerp.

Na de pauze volgt een debat met vertegenwoordigers van GroenLinks, PvdA en SP. Debatleider is Bert Woudenberg, journalist bij het AD. De bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 29 oktober om 20.00 uur in hotel/restaurant De Unie, Kerkweg Oost. Iedereen is welkom.

Lottie van den Berg

Raadslid PvdA

www.waddinxveen.pvda.nl