Maatschappelijke agenda juist nu belangrijk

2 mei 2013
WADDINXVEEN - Juist nu, in tijden van economische crisis, zijn maatschappelijke en culturele voorzieningen van belang, stelt PvdA-fractievoorzitter Henry ten Zijthoff in de raadsblog van deze week. Daarbij hoort ook oog voor het Waddinxveense erfgoed.

Het politieke leven wordt vandaag de dag beheerst door de economische crisis en de gevolgen die deze voor veel mensen heeft, ook in Waddinxveen.  Hoewel onze gemeente, mede door bezuinigingen in het verleden, er financieel niet slecht voorstaat zijn ook bezuinigingen die gevolgen kunnen hebben voor het voorzieningenniveau in Waddinxveen in de toekomst niet uit te sluiten.

Aantrekkelijk

De PvdA in Waddinxveen vindt het dan ook van groot belang om goed na te denken over de vraag hoe we er in de toekomst voor kunnen zorgen dat Waddinxveen een aantrekkelijke gemeente blijft voor de eigen en nieuwe inwoners en als vestigingsplaats voor (nieuwe) bedrijven.

Voorzieningen

Er is veel onderzoek gedaan naar factoren die aantrekkelijk zijn om zich in een gemeente te vestigen. Een belangrijke is de aanwezigheid van een goed voorzieningenniveau op maatschappelijk en cultureel terrein. Juist nu Waddinxveen in de nabije toekomst veel nieuwe inwoners wil aantrekken (en natuurlijk de huidige wil behouden) is het mede in concurrentie met andere gemeenten van belang hier veel aandacht aan te besteden.

Achterstand

De kost gaat de baat vooruit, want meer bouwen en meer inwoners betekent extra gemeentelijke inkomsten. Er is dus alle reden om op bestaande maatschappelijke en culturele voorzieningen niet verder te bezuinigen, maar deze mogelijk zelfs uit te breiden.  Als we de maatschappelijke en culturele voorzieningen vergelijken met de goede sportvoorzieningen zal iedereen erkennen dat er sprake is van achterstand. En zeker voor de jongeren is er weinig te doen in Waddinxveen.

Blok 5 

De plannen met betrekking tot Blok5 (nieuwe centrumgebied), het dorpshuis, van Stichting Vonk, de bibliotheek en anderen zijn in ieder geval hoopgevend. Maar  de financiële continuïteit moet dan wel duurzaam gewaarborgd zijn, want een krampachtige start zonder deze duurzame waarborg zal op iets langere termijn veel schade aanrichten en het huidige voorzieningenniveau op maatschappelijk en cultureel gebied dan zelfs negatief beïnvloeden.

Erfgoed 

Tenslotte: bij een goed cultureel voorzieningenniveau hoort ook aandacht voor het Waddinxveense erfgoed. Helaas is daar al heel veel aan verloren gegaan. Behoud van nog bestaande karakteristieke gebouwen, huizen en bijzondere locaties moet een hoge prioriteit hebben in onze gemeente. De recente discussie over het voorkomen van een sloop van de voormalige dokterswoning aan de Kerkweg-Oost, waarbij ook het bedrijfsleven zich mogelijk voor wil inzetten, geeft enige hoop.

Het besef moet doordringen dat de uitstraling van een gemeente en daardoor haar aantrekkelijkheid een vestigingsfactor is die niet onderschat moet worden.

Compleet 

Samenvattend: een niveauverhoging van de maatschappelijke en culturele voorzieningen en oog en zorg voor nog bestaande karakteristieke gebouwen in combinatie met het al bestaande voorzieningenniveau op andere terreinen, maakt Waddinxveen een complete gemeente waar veel mensen graag willen blijven, maar ook komen wonen. Alle Waddinxveners en toekomstige inwoners verdienen dit.

Henry ten Zijthoff

fractievoorzitter PvdA Waddinxveen

pvdawaddinxveen@online.nl