Lokale gemeenschap wordt weer belangrijk

2 februari 2016
Niet alleen bij ons maar in veel gemeenten in ons land wordt de lokale gemeenschap weer vitaler en dat uit zich op verschillende manieren, daar wil het CDA in Waddinxveen met U ook een bijdrage aan leveren, schrijft Niek de Boer (CDA) in de raadsblog.

2016 is alweer een paar weken begonnen wanneer ik dit schrijf, en er is al weer het e.e.a. gepasseerd. De feestdagen liggen zo lijkt het, weer ver achter ons. De waan van de dag jaagt velen van ons behoorlijk op, en dat is in veel gevallen geen goede zaak.

Het zou goed zijn wanneer we dit jaar tijd en energie besteden aan duurzame positieve  veranderingen in onze leefwereld, en dat kan op verschillende gebieden. De wereld om ons heen en waarin wij leven, verandert in hoog tempo, we zien dat op vele vlakken. Dat brengt voor veel mensen onzekerheid met zich mee, en dat is vaak niet gemakkelijk. Echter het is wel een gegeven waar we mee om zullen moeten gaan. Ook in Waddinxveen komen nog verschillende onderwerpen aan bod waar geen gemakkelijke oplossingen voor zijn.

Desalniettemin wil ik u  vragen mee te doen aan de tijden van verandering, en dan natuurlijk in positieve zin. Het komend jaar zullen ook initiatieven ontstaan waarbij veel van onze inwoners, organisaties en ondernemers een positieve bijdrage kunnen leveren. 

Niet alleen bij ons maar in veel gemeenten in ons land wordt de lokale gemeenschap weer vitaler en dat uit zich op verschillende manieren, daar wil het CDA in Waddinxveen met U ook een bijdrage aan leveren. Dat doen wij enerzijds natuurlijk via ons werk als volksvertegenwoordiger, maar wij willen ook betrokken zijn en helpen in de praktijk van alledag.

Duurzaamheid en het versterken van onze lokale economie daar liggen kansen wat ons betreft, en daar willen wij wat mee! Houd daarom kranten en andere media in de gaten want wij komen daarop terug,  en dan nodigen wij ook  iedereen uit om mee te gaan doen.  Ons dorp Waddinxveen en haar inwoners verdienen een positieve aanpak. Met elkaar en voor elkaar, en dat kan zowel financieel als maatschappelijk  veel opleveren.

U hoort van ons!

Niek de Boer

Raadslid CDA Waddinxveen