Hoogmoed College Waddinxveen

24 december 2013
WADDINXVEEN - 'Geen duurzaam gemeentehuis tegen elke prijs!' stelt WeWa-fractievoorzitter Stephan Peters deze week in de Raadsblog naar aanleiding van de raadsvergadering vorige week. Bewoners van Waddinxveen krijgen de rekening gepresenteerd voor deze hoogmoed, voorspelt de politicus.

In de besluitvormende raadsvergadering van 18 december is een uitvoerig debat gevoerd over de brief van het college als reactie op het raadsbesluit om de bestaande gemeentehuis te renoveren. Er lag  een aantal moties voor, waarin werd opgeroepen om het gemeentehuis sober te renoveren. Ook duurzaamheid was gewenst en de vraag kwam naar voren  of er een mogelijkheid is de publieksbalie naar Blok5 in het nieuwe centrum te verplaatsen. Kortom, een aantal kaders waarmee het college aan de slag kon.

In de brief van het college in reactie hierop werd zwaar ingezet op de hoogst haalbare vorm van duurzaamheid en op 'Het Nieuwe Werken in optima forma', maar er werd met geen woord gerept over soberheid.

'Het Nieuwe Werken' is door dit college ingezet als alibi voor een mogelijke verhuizing naar het centrum. 'Het Nieuwe Werken' is overigens meer een mentaliteitsverandering in de manier van flexibel werken en kan met eenvoudige middelen in bestaande bedrijfspanden worden toegepast. Om een renovatie op het gebied van duurzaamheid meteen te koppelen aan nieuwbouw  dat gaat ons veel te ver! Zeker omdat een meerderheid van de raad (VVD, D66, PvdA en WeWa) met een motie hadden ingezet op een sobere renovatie!

Omdat niet alle door de raad  aangeven kaders terugkwamen in de reactiebrief van het college hebben de vier partijen een gezamenlijk ondertekende motie ingediend om deze kaders alsnog duidelijk te stellen.

Echter dit college bij monde van onze burgemeester Cremers weigert deze aangenomen motie uit te voeren!

Duurzaamheid en 'Het Nieuwe Werken in optima forma' moeten gestalte krijgen bij renovatie. Dat duurzaamheid ook hergebruik kan zijn, werd maar even weggewimpeld. 

Het is ons inmiddels wel duidelijk geworden: Dit college houdt vast aan duurzaamheid op het hoogste niveau en 'Het Nieuwe Werken in optima forma'. Maar het door de meerderheid van deze raad gestelde sobere kader wordt voor het gemak maar even onder het tapijt geveegd. Hierdoor  worden de renovatiekosten door dit college opgevoerd naar een voor ons ongewenst hoog niveau!

De uitkomst is voorspelbaar: het college zal dan het vooropgezette plan om te verhuizen naar het nieuwe centrum doorzetten.

Beste inwoners van Waddinxveen: U krijgt de rekening gepresenteerd voor deze hoogmoed!

Het kan anders, nee het moet anders in Waddinxveen. Laat op 19 maart uw stem niet verloren gaan.

De WeWa fractie wenst u allen heel fijne kerstdagen en een heel voorspoedig en gezond 2014!