Het was rustig in Waddinxveen…..

10 september 2014
WADDINXVEEN - Na een drukke politieke periode twee rustige maanden achter de rug, schrijft Henry ten Zijthoff (PvdA) in de Raadsblog van deze week. De vakantieperiode is inmiddels voorbij en de Waddinxveense politiek gaat weer aan de slag.

 

Achteraf kunnen wij constateren dat het tijdens deze periode rustig is geweest binnen onze gemeente. Er hebben zich geen schokkende zaken voorgedaan.

Deze Waddinxveense rust staat echter in zeer schril contrast met alles wat er om ons heen plaatsvond (en vindt). Het nodeloos neerschieten van de MH17 met alle gruwelijke gevolgen, de bloedige strijd in Gaza en de tekenen van een weer terugkerende Koude Oorlog tussen Oost en West. Ook zeer zorgelijk is de ontwikkeling rondom IS, met de afschuwelijke moord op ondermeer James Foley en Steven Sotloff. De verwachting van de wereldleiders is dat het zeker 3 jaar gaat duren om een eind te kunnen maken aan het handelen van dit soort barbaren.

De situatie in de Oekraïne wordt aangepakt door ondermeer het invoeren van boycotmaatregelen tegen Rusland. Maar hoe zit dat met IS die veel geld verdient met bijvoorbeeld de verkoop van olie?? Een alleen militair bestrijden van IS zal niet afdoende blijken. Er moet ook een absolute zekerheid komen dat u en ik – bijvoorbeeld als wij hier in Waddinxveen tanken – niet onbewust bijdragen aan het financieel in standhouden van deze verwerpelijke groepering….

Met al die ellende in ons achterhoofd neemt de Waddinxveense raad haar taken weer op. Ja, het was rustig in Waddinxveen, maar we gaan na deze vakantieperiode het debat weer met elkaar aan over zaken als bijvoorbeeld centrumontwikkeling, zorg, collegeprogramma, verdeling van de schaarse gelden. Door al de komende debatten in de gemeenteraad zou het kunnen lijken of deze Waddinxveense rust verstoord gaat worden.

Maar dat is geenszins het geval. Deze debatten zijn onderdeel van een systeem en een bestuurlijke structuur die juist benadrukken in hoe een geweldig en democratisch land wij leven. Met respect voor elkaar gaan wij elkaar binnen de raad weer proberen te overtuigen waarom een andere partij het bij een onderwerp totaal verkeerd ziet en waarom andere besluitvorming nodig is. En soms win je zo’n debat, maar veelal ook wordt je geconfronteerd met het niet behalen van je gelijk….

We moeten heel blij zijn te mogen leven in zo’n goed land als Nederland en in zo’n prachtige gemeente als Waddinxveen, de gemeente waar het ook in de indringende afgelopen periode – zoals gewoonlijk – zo rustig was…..

Henry ten Zijthoff

Fractievoorzitter PvdA/GroenLinks