Het Veiligheidshuis en de gemeente

20 maart 2013
WADDINXVEEN - Het Veiligheidshuis is een goede stap in het verbeteren van de veilige woonomgeving van burgers. Dat zegt VVD-er Rob Snelleman in de Raadsblog van deze week.

Per 1 januari 2013 is het Veiligheidshuis een gemeentelijke verantwoordelijkheid geworden. Het Veiligheidshuis is een zg. netwerksamenwerkingsverband tussen gemeenten, Politie, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering, Jeugdzorg, Bureau) en Welzijnsorganisaties, waarbij een ieder zijn/haar eigen verantwoordelijkheden behoudt. (Bureau Halt volgt tezijnertijd).

Doel

Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, criminaliteit en huiselijk geweld. Het Veiligheidshuis bestaat uit een netwerk van organisaties in Regionaal verband met een keten overstijgende aanpak. De bedoeling van deze aanpak is de complexe problematiek van ernstige overlast en criminaliteit te bestrijden en te voorkomen.

Recidive

Door deze integrale en persoonlijke aanpak zal recidive van overlastgevende, verslaafde en criminele meerderjarige veelplegers aangepakt en voorkomen moeten gaan worden en krijgen ex-gedetineerden, daders van huiselijk geweld en risicojongeren uit een jeugdinrichting zo bijzondere aandacht.

Stoornis

Zo zullen volwassen veelplegers met een psychiatrische of persoonlijkheidsstoornis, een alcohol- en/of drugsverslaving op hun gedrag worden aangesproken en wordt voor hen een persoonlijk begeleidingstraject opgesteld om hen op het rechte pad te houden.

Slachtoffers

In het kader van huiselijk geweld zal er bijzondere aandacht zijn voor goede opvang en nazorg van de slachtoffers. Een organisatie als Slachtofferhulp Nederland werkt ook mee in het Veiligheidshuis om de slachtoffers van een probleem bij te staan.  Zij kunnen de slachtoffers o.a. zorg en hulp bieden, bemiddelen in het verhalen van opgelopen schade, de slachtoffers bijstaan in het verloop van de rechtsgang en steun verlenen bij vele andere zaken.

Belangrijk is een gebiedsgebonden aanpak van overlastgevende en criminele jeugdgroepen, waardoor het Veiligheidshuis snel kan inspelen op problemen in bepaalde gebieden en wijken.

Gemeenten

De gemeentelijke regie op deze integrale samenwerking betekent dat de gemeenten hiervoor vanuit het Rijk een financiële bijdrage ontvangen en het overleg tussen de diverse partijen en belangengroeperingen coördineren, maar naast deze taak blijven de gemeenten ook verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening en de re-integratie.

Veiligheidshuis

Het Rijk heeft aangegeven dat er in elk van de 25 Veiligheidsregio’s sprake dient te zijn van een Veiligheidshuis. De komende tijd zal de nieuwe rol van de gemeenten in het Veiligheidshuis duidelijk worden en in de loop van dit jaar zal ook onze gemeente hiermee aan de slag gaan.

Geconstateerd mag worden dat het inrichten van het Veiligheidshuis een goede stap is in het verbeteren van de veilige woon- en leefomgeving van de burgers.

De VVD is tevreden met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van veiligheid.

Rob Snelleman

Raadslid VVD