Gymzaal bij nieuwe basisschool is een must

1 april 2015
Nu een nieuwe school bouwen zonder gymlokaal is een gemiste kans voor de komende 40 jaar, zegt Albert Grooten (D66) in de Raadsblog van deze week. 'Voor dit besluit is geen sportbeleid of accommodatiebeleid nodig.'

Al jaren wordt er gepraat over het bouwen van een nieuwe basisschool op het WSE-terrein voor de Theo Thijssenschool, De Regenboog en de Koning Willem Alexanderschool. Veel schot zit er helaas nog niet in. Nieuwbouw is hard nodig, want al die tijd moeten de scholen doorwerken in verouderde en afgeschreven schoolgebouwen. 

Het einde is nog niet in zicht en nu heeft het college (opnieuw) besloten een pauze in te lassen, naar aanleiding van de grote hoeveelheid handtekeningen en een petitie die leerlingen en ouders van de drie scholen hebben overhandigd aan Wethouder Vroom. In de petitie verzoeken zij het college een gymzaal te bouwen bij de nieuwe school.

Een zeer terechte eis, waarvoor ons inziens geen pauze nodig is om te bekijken of dit gerealiseerd kan worden. Als de politieke wil aanwezig is om hiervoor geld vrij te maken kan het bouwproces gewoon doorgaan.  Voor dit besluit is geen sportbeleid of accommodatiebeleid nodig.

Ook andere nieuwe scholen die nog gebouwd gaan worden in Waddinxveen (Noord fase 2 en in de Triangel) hebben recht op een goede gymzaal bij de school. Er is  grote behoefte aan een gymfaciliteit, vanwege het belang van bewegingsonderwijs voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van basisschoolleerlingen. Een belang dat verder zal toenemen als het aantal gymlessen wordt uitgebreid van twee keer naar drie keer per week.

Als de gymlocatie te ver weg ligt van de school gaat heel veel lestijd onnodig verloren omdat de loopafstand te groot is. Er kunnen verkeersonveilige situaties optreden onderweg van en naar school en er kunnen zich onveilige situaties voordoen als er een ongeluk gebeurt tijdens de gymles. De leraar staat er dan helemaal alleen voor, want al zijn collega’s zijn elders op de school.

Maar er ontstaat ook een capaciteitsprobleem als er geen gymzaal wordt gebouwd bij de nieuwe school. Ook de twee nieuwe scholen uit fase 2 (de Bethelschool en de Leilinde) hebben een goede gymlocatie nodig. Sportzaal Groenswaard, nu aangewezen als gymlocatie voor de scholen van fase 1, heeft niet voldoende capaciteit voor alle gymlessen van deze vijf scholen en zeker niet als er drie keer per week gegymd gaat worden.

Albert Grooten

Fractievoorzitter D66