Groot overschot op Jaarrekening Waddinxveen!!

27 mei 2013
WADDINXVEEN - Er hoeven geen nieuwe bezuinigingen te komen, vindt CDA´er Jan Beekman. De financiele uitgangspositie is positief, rekent hij voor in de Raadsblog.

Deze maand wordt de jaarrekening van de gemeente Waddinxveen over 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Tot ieders verrassing is er in het afgelopen jaar € 3,8 miljoen overgehouden.  De financiële crisis lijkt wel aan Waddinxveen voorbij te gaan.

Verschuivingen

Bij nadere analyse van de cijfers blijken enkele grote meevallers niets anders dan een verschuiving van geld van het ene jaar naar het andere jaar. In 2012 komt er geld binnen, wat vervolgens opzij wordt gezet om in de komende jaren uit te geven. Een voorbeeld daarvan is een opbrengst van ruim 1 miljoen door verkoop van de school aan de Zuidplashof, wat vervolgens weer wordt geïnvesteerd voor een nieuw schoolgebouw in de Triangel. Daarnaast vallen er een paar potjes met geld voor verschillende doelen vrij, omdat die niet meer nodig zijn. Het overgrote gedeelte van het overschot van € 3,8 miljoen is dus (helaas) een éénmalig voordeel.

Meevaller

Toch zijn er wel een aantal uitgaven geweest die zijn meegevallen. Met name binnen de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) uitgaven werd er minder uitgegeven dan verwacht. Gezamenlijk gebruik van rolstoelen en een veel minder beroep op woon- en vervoersvoorzieningen zorgden voor een meevaller van enkele tonnen. Het CDA vindt wel dat dit budget voor de komende jaren op peil moet blijven  en in ieder geval binnen de WMO moet worden aangewend.

Bouwprojecten

Voor de in het bezit zijnde gronden van de gemeente moest overigens wederom een behoorlijke voorziening worden opgenomen. Maar nu de grote bouwprojecten in Waddinxveen op gang gaan komen, blijven de risico’s binnen het grondbedrijf te overzien.

Gemeentefonds

Het totale beeld is echter positief. Dat komt ook doordat de al jaren verwachte lagere uitkeringen aan de gemeente van de rijksoverheid via het gemeentefonds nog steeds niet aan de orde is. De rijksoverheid geeft alleen maar meer uit, in de laatste 5 jaar van € 250 miljard naar € 300 miljard per jaar. De afdracht aan de gemeente is gedeeltelijk gekoppeld aan de uitgaven van het rijksoverheid. Zolang daar niet echt bezuinigd wordt, vallen de inkomsten van de gemeente niet sterk terug.

Voorzichtig

Ook het door het CDA gesteunde financiële beleid om voorzichtig te begroten werpt zijn vruchten af. Mede door een grote bezuiniging op de gemeentelijke organisatie hebben we de lastenstijgingen voor de burgers en bedrijven in de afgelopen jaren beperkt kunnen houden.

Geen nieuwe bezuinigingen 

 De crisis gaat dus niet voorbij aan Waddinxveen.  Maar de financiële uitgangspositie voor het komende jaar is positief. Het CDA vindt dat er daarom nu nog geen nieuwe bezuinigingen op het programma hoeven te staan.