Geen nieuw gemeentehuis?

23 oktober 2013
WADDINXVEEN - Had de discussie over het gemeentehuis over meer dan de kosten moeten gaan? Duo-raadslid Jan van der Loo (PvdA) schreef er een Raadsblog over.

Geen nieuw gemeentehuis? Dat vroeg een kennis me een paar dagen geleden. Is er voldoende over gediscussieerd?  Nou en of, zei ik. Twee avonden van vier uur met de nodige tussentijdse schorsingen. Waar ging het dan over? Over geld natuurlijk. Niet over meer fundamentele zaken? Hoe bedoel je, vroeg ik.

Over de plaats van een Gemeentehuis in een moderne Waddinxveense samenleving. Er zijn in een Gemeentehuis meerdere functies.  De beleidsfunctie, waarin ambtenaren stukken produceren. Dan worden die voorgelegd aan het College, waarna de Gemeenteraad een oordeel velt. Dat is de politieke functie, waarvoor de Raadzaal aanwezig is.

Met de uitvoering van die besluiten worden de inwoners geconfronteerd, die uitleg kunnen vragen. Dat is de publieke functie. Vroeger moest je daarvoor naar het Gemeentehuis en had de organisatie een flinke ruimte voor de ontvangst ingericht. Tegenwoordig gaan zaken veelal via internet en heb je geen grote ruimte meer nodig. Dat heeft men begrepen, zei ik, want er is gesproken over de mogelijkheid om de publieksbalie te verplaatsen naar het Dorpshuis..

Een goed begin, zei mijn kennis, maar er is meer mogelijk! Zo’n Raadzaal is prachtig, maar die ruimte staat wel vaak leeg. Denk ook eens aan de aanzienlijke hoogte, die op temperatuur wordt gehouden. Niet echt duurzaam en denk eens aan de kosten. Men zou ook kunnen vergaderen op plaatsen, die door andere organisaties zijn ingericht. Efficiënt gebruik van accommodaties, hadden ze daar niet een nota over geschreven?

Ik moest toegeven, dat mijn kennis wel een aantal punten had.

Jan van der Loo

(Duo) raadslid PvdA