Erfgoedbeleid Waddinxveen: lukt het?

16 maart 2016
De eerste tekenen van het nieuwe erfgoedbeleid in Waddinxveen zijn gunstig, schrijft Bart Wiekart, fractievertegenwoordiger van VVD Waddinxveen. "Natuurlijk kunnen we niet alles. Het postkantoor zal weggaan. De eigenaar wil perse sloop en nieuwbouw."

In deze coalitieperiode kreeg wethouder Cees Kroes (VVD) de monumentenzorg mee. Hij heeft deze zaak voortvarend aangepakt: er kwam een nieuwe monumentencommissie en er werd ambtelijke tijd vrijgemaakt. Meer dan een jaar hebben we hard gewerkt om een beleid, een verordening en een plan van aanpak te maken. En in januari was het zover. De eerste aanmeldingen kwamen binnen. Want het bijzondere van de nieuwe verordening is de instemming van de eigenaar. Mensen worden verleid, niet gedwongen. Niet alleen met teruggave in de OZB, maar ook met goed advies. Daarin verschilt Waddinxveen van de meeste andere gemeenten. Natuurlijk is het te vroeg om conclusies te trekken, maar met 11 gemeentelijke monumenten, vijf aanvragen en nog het hele jaar te gaan lijkt het een verstandige keuze.

De eerste adviezen hebben we al gegeven voor verbouwingen. De grootste verbouwing werd voorgesteld voor de voormalige Kameleon, of St. Josephschool. Voor dit gemeentelijk monument zijn plannen om er woningen in te maken. De commissie heeft geadviseerd de aanbouw uit de jaren '70 te vervangen door nieuwbouw in de trend van de aanbouw aan de andere zijde. Die aanbouw stamt uit de jaren '50 en past goed bij de hoofdbouw. Ook is het advies om de dakkapellen te bouwen naar het originele ontwerp. Zo gaat een uitbreiding goed samen met het karakter van het pand.

De commissie is ook al een aantal keren bij mensen thuis geweest. Wat ons opvalt, is het grote enthousiasme en de betrokkenheid van eigenaren bij hun huis. En de eigenaren zijn blij verrast met de adviezen over wijzigingen, maar ook de kleine bouwkundige adviezen. Samen zoeken we naar de beste en goedkoopste oplossing. Vaak wordt aangegeven, dat eigenaren beperkingen vrezen in hun mogelijkheden. In de praktijk echter zijn de adviezen ruimer dan de eigenar is eerste instantie had gedacht. Het gebruik wordt juist beter en ruimer. En met behoud of verbetering van het monumentale karakter.

Natuurlijk kunnen we niet alles. Het postkantoor zal weggaan. De eigenaar wil perse sloop en nieuwbouw. Maar ook in de oude situatie hadden we dat niet tegen kunnen houden. Daarom is instemming zo belangrijk: een eigenaar kan beter gesteund worden, dan tegen zijn zin gedwongen.

De tekenen zijn gunstig, het erfgoedbeleid in ons dorp is nu al aan het lukken. En bij de evaluatie zullen we zien, of het geslaagd is.

 

Bart Wiekart, fractievertegenwoordiger, VVD