Een gure lente, maar de zon is opgegaan

3 april 2013
WADDINXVEEN - Zelden heeft de lente ons zoveel kou, sneeuw en wind gebracht als dit jaar. Maar ook de maatschappij koud aan door de vele bezuiningen, betoogt Willem Waterreus, duo-raadslid van het CDA, deze week in de Raadsblog.

Maart wordt geacht de eerste lentemaand te zijn, maar dit jaar bleven we worstelen tegen een ijzige oostenwind. Jassen, dassen, truien, mutsen, baten niet echt; het blijft koud.

Bezuinigingen

Niet alleen de natuur bleef koud, ook de maatschappij voelde koud aan. Een koude stormwind van bezuinigingen alom, waarvan het relatieve nut niet altijd duidelijk is, maar die bijna iedereen treft. De regering lijkt tegelijk aan alle knoppen te draaien en alle schroeven aan te trekken.

Slachtoffers

Wel bestaat de indruk dat er weinig overzicht bestaat op welke wijze al die maatregelen op elkaar gaan inwerken.  Heeft de economie  daarvan zoveel te lijden, dat belasting inkomsten meer dan gerekend gaan tegenvallen en de uitkeringen meer dan verwacht gaan stijgen? Niemand weet het, maar het is wel zaak de slachtoffers, vooral degenen die weinig kunnen doen om hun situatie te veranderen, te beschermen tegen de effecten van lagere inkomsten en hogere prijzen. Sommige mensen die van een uitkering leven, sommige ouderen, sommige gezinnen met kinderen, dreigen in de knel te komen.

Lichtpuntjes

Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes.  Terwijl ik dit schrijf hebben de christenen wereldwijd de vasten gehouden, ieder op zijn eigen wijze. Tienduizenden hebben gekeken naar een eigentijdse verbeelding van het lijdensverhaal van Christus in The Passion, waarbij ook personen meespeelden die je niet direct als acteur zou voorstellen;  een hartverwarmend gebeuren.

Warmte

Eveneens duizenden hebben op tientallen plaatsen geluisterd naar de Mattheus Passion en andere klassieke passiemuziek om zich te richten op het lijden van Christus. Toen werd het Pasen en zochten overal ter wereld honderden miljoenen gelovigen bij elkaar de  warmte rond de verrezen Heer. De nieuwe Paus Franciscus gaf zijn zegen aan de Stad en de Wereld en dankte in het Italiaans voor de mooie bloemen uit Nederland, die het Sint Pietersplein sierden.

Guurheid verdrijven

De zon is opgegaan om de guurheid te verdrijven. Pasen is het begin van de taak van de navolgers van Christus om woorden om te zetten in daden.  Dat kan ieder doen op zijn plek, in het werk, als vrijwilliger. Overal, ook in Waddinxveen met zijn vele kerken en geloofsgenootschappen. Nu komt het er op aan de gevonden menselijke warmte door te geven aan elkaar, vooral aan die mensen die in de knel dreigen te komen. Menselijke warmte, omzien naar elkaar, is het enige dat helpt  tegen de guurheid buiten. Dat is ook een taak in de politiek, waaraan de CDA-fractie in de gemeenteraad graag wil bijdragen.