Een Goed 2013!!!

16 januari 2013
WADDINXVEEN - Dat is wat iedereen elkaar wenst aan het begin van het nieuwe jaar. Duo-raadslid Claudia van der Toorn van D66 Waddinxeen blikt terug en kijkt vooruit in de Raadsblog van deze week.

Januari is een maand van terugblikken en van vooruit kijken.

Helaas is het jaar slecht begonnen met een trieste gebeurtenis: het overlijden van Yvonne van Went-Rietveld, oud-fractievoorzitter en nestor van de gemeenteraad. Zij was voor ons allen een inspirator. In de tijd dat D66 in Waddinxveen kleiner was heeft zij er mede voor gezorgd dat D66 in de gemeenteraad is gebleven. Onze gedachten gaan uit naar haar man, kinderen en naasten en wij wensen hen sterkte in deze moeilijke periode.

Druk jaar

Voor D66 was 2012 een druk jaar, net als voor de andere politieke partijen in Waddinxveen. De structuur van vergaderen in de gemeenteraad is veranderd en dat is voor iedereen wennen.

Huisvesting

Toch is het ons gelukt om aandacht te blijven vragen voor het onderwijs, zowel het primair onderwijs als het middelbaar onderwijs. Eindelijk gaat er iets gebeuren aan de huisvesting van de basisscholen in Waddinxveen-Noord.

Er is duurzame openbare LED-verlichting gekomen in ons dorp, waar wij lang voor geijverd hebben en het onderhoud op de groenvoorziening wordt gelukkig weer opgeschroefd. Dit zijn maar een paar dingen, maar belangrijke thema’s voor de inwoners van Waddinxveen die er in hun wijk dagelijks mee te maken hebben.

Creatief

Er moet bezuinigd worden, maar dat wil niet zeggen dat er niets meer kan. Wij vinden dat er creatief moet worden omgegaan met de middelen en dat het eigen initiatief gestimuleerd moet worden.  Duurzaamheid zullen we blijven promoten en we willen een vangnet creëren voor diegenen die dat nodig hebben.

Sport en Cultuur

In 2013 wil D66 aandacht blijven vragen voor onderwijs en de WMO  - met daaraan gekoppeld de jeugdzorg - maar we willen zeker ook ruimte creëren voor ontspanning door sport en ook door cultuur.

D66 wil de cultuur in Waddinxveen stimuleren. Op initiatief van D66 is er een gemeentelijke cultuurprijs in Waddinxveen gekomen, die in september voor het eerst zal worden uitgereikt. We kijken er naar uit. Binnenkort wordt bekend gemaakt hoe u kandidaten kunt aanmelden.

Want ook in Waddinxveen D66 wil vooruit, met vertrouwen in een positieve  toekomst voor ons mooie dorp.

Claudia van der Toorn

Duoraadslid D66