Duurzaamheidsvisie Waddinxveen duurzaam?

11 november 2015
De duurzaamheidsvisie 2015-2025, voor Waddinxveen, bevat teveel doelstellingen en lijkt meer op een wensenlijstje, aldus Art Jo Wittenberg (D66). Hij pleit voor 5 prioriteiten voor een duurzaam Waddinxveen.

Begin deze maand heeft het college het voorontwerp Duurzaamheidsvisie 2015-2025 en het concept uitvoeringsprogramma gepubliceerd. Deze dienen als input voor een verdere discussie met de burgers en raad van Waddinxveen. Het voorontwerp is tot stand gekomen door eerder input van deze partijen. U kunt de stukken hier vinden.

Dit is een goede aanpak, waarbij de inspraak en participatie van alle partijen mee wordt bevorderd.

Wensenlijstje

Echter ook deze visie heeft last van een kwaal die vele visies treft; ze verworden tot wensen-lijstjes. Het voordeel hiervan is dat iedereen wel iets van zijn gading kan vinden. Pas later ,na het vaststellen van de visie, worden de echte keuzes gemaakt m.b.t wat er uitgevoerd kan worden. Dit is onbevredigend voor de deelnemers. De bijdrage aan het ontwikkelen van een visie wordt pas als duurzaam ervaren als deelnemers weten welke prioriteit hun input voor de uitvoering heeft.

In het huidige voorontwerp worden 30 doelstellingen geformuleerd. Voor het definitieve stuk is dat teveel, tenzij er een duidelijke prioritering wordt gegeven tussen de doelstellingen. Zodat ook bij de uitvoering de deelnemers aan de discussie het gevoel houden dat hun visie wordt uitgevoerd.

Kater

Natuurlijk houdt dit aan de voorkant meer discussie in. Echter wil je participatie serieus nemen dan moet je dat accepteren. Anders wordt de voorkant niet veel meer dan het verzamelen van alle wensen. Iedereen denkt dat hij gehoord is. Later komt dan de kater. Het idee is bij de uitvoering gesneuveld. Zonder prioritering is het echter onduidelijk waarom het ene onderwerp wel is door gezet en het andere niet. Met prioritering maken we de duurzaamheidsvisie ook zelf duurzaam.

Voor D66 moeten de volgende doelen prioriteit hebben:

  • D66 is voorstander om oude, bestaande groenstructuren en watergangen te handhaven en te versterken, ook bij de planvorming van bouwprojecten.
  • Duurzaam bouwen, duurzame energie en duurzame inrichting van de wijken zijn voor D66 prioriteiten.
  • D66 is voorstander van duurzame energieopwekking. Hierbij moet de gemeente zowel het particuliere initiatief ondersteunen als actief zelf gebruik gaan maken van de mogelijkheden.
  • D66 is tegen de winning van schalie-gas in het algemeen en in de regio in het bijzonder.
  • D66 stimuleert gemeenschappelijk gebruik van de auto bijvoorbeeld door het gebruik van green-cars.

Als laatste wil ik iedereen oproepen om deel te nemen aan de discussie over de duurzaamheidsvisie 2015-2025 en daarbij ook te helpen bij het vaststellen van de prioriteiten voor waddinxveen.

Art Jo Wittenberg

D66