Duurzaamheid in Waddinxveen. Doet u mee?

17 april 2013
WADDINXVEEN - Waddinxveners met duurzame ideeën worden uitgenodigd voor de startbijeenkomst van de Werkgroep Duurzaamheid. Dit schrijven Erik Segers en Herman Timmermans (PCW) deze week in de Raadsblog.

De toekomst van Waddinxveen een klein stukje duurzamer maken. Dat was onze ambitie toen we in juni 2012 de notitie Waddinxveense duurzaamheid 2.0 op de braderie presenteerden aan Burgemeester Cremers en de organisatie Windvogels. Deze notitie is vervolgens in de Raad aan de orde gesteld en nagenoeg unaniem overgenomen. Hiervoor willen we alle fracties hartelijk danken.

Uitwisselen

Dit initiatief is daarmee uitgegroeid tot de raadsbrede Werkgroep Duurzaamheid, en nu start in Waddinxveen een uniek project. Hoe kunnen we heel praktisch als inwoners, organisaties en vanuit de gemeente meer doen aan duurzaamheid? Wat ons betreft door ervaringen uit te wisselen, door er over te praten en vooral door te doen.

Enge plekken

Een paar voorbeelden: gebruik van alternatieve energiebronnen, per individu of als wijk. Isolatie. Elektrische oplaatpunten. Een gebouw geschikt maken voor een andere functie, minder milieubelastende materialen (her)gebruiken. Verlichting op (voor vrouwen) enge plekken, zuinig met water door gescheiden riolering, enzovoorts.

Duurzamer

We hebben te maken met bestaand beleid, met terugdringing van CO2, met afspraken die gemeenten in het kader van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) met het kabinet hebben gemaakt. We hebben te maken met bedrijven die steeds duurzamer produceren, nieuwe producten ontwikkelen. En tegelijkertijd met burgers die juist in deze tijd afwegen of op de uitgaven bezuinigd kan worden.

Inwoners

Op maandag 22 april gaat het project van start. En waar we op hopen is dat vooral ook vanuit de inwoners ideeën komen. Want we willen graag gebruik maken van de initiatieven van de mensen zelf. Om met hen een duurzamer Waddinxveen te maken. Heeft u zelf hier ook een voorstel, een project of heeft u hier een mening over of bent u geïnteresseerd in wat Waddinxveense duurzaamheid inhoud? Kom dan naar de startbijeenkomst van de werkgroep op maandag 22 april. Ontmoet  anderen en laat u inspireren. Spreker is onder andere oud-minister en hoogleraar duurzaam innoveren mevrouw Jacqueline Cramer.

Ruimte

Is het allemaal al erg duidelijk wat we willen? Ligt er al veel vast? Nee, veel is nog open. Dat maakt het allemaal des te mooier en geeft ruimte aan iedereen die wil meedoen. Wat we wel weten is dat we Waddinxveen wat duurzamer willen maken en ruimte willen geven aan een ieder die hieraan kan bijdragen.

Kortom: laten we zoeken naar de mogelijkheden die er zijn. Want we willen deze aarde beter achterlaten aan de volgende generatie. Toch?

Herman Timmermans en Erik Segers

PCW