Deur op een kier bij Souburgh Waddinxveen

30 oktober 2013
WADDINXVEEN - Zorgpartners lijkt de deur op een kier te zetten als het om Souburgh gaat, stelt VVD-raadslid Ellen van Helden vast in de Raadsblog van deze week. "Ingegeven door de grote commotie in ons dorp? Mooi!"

Op  16 augustus j.l. werd in heel Waddinxveen geschokt gereageerd op het bericht dat er regionaal vier verzorgingshuizen gesloten gaan worden, waaronder Souburgh. Dit bericht kwam als een donderslag bij heldere hemel binnen bij het College, de Raad van Waddinxveen, maar ook (en veel erger) bij de bewoners, familie en personeel van ons Souburgh!

Spreiden

Een dorp met 26.000 inwoners, en dan geen verzorgingshuis? “Men wil de huizen meer regionaal spreiden” lichtte de heer de Jong van Zorgpartners toe, tijdens twee drukbezochte bijeenkomsten in Souburgh op 21 augustus. Hoezo “spreiden”? Gouda heeft met 70.000 inwoners zes verzorgingshuizen, Waddinxveen met 26.000 inwoners straks geen enkel meer!

Alhoewel de VVD voorstander is van het scheiden van wonen en zorg ( eigen kracht!) is dit voornemen van Zorgpartners, om het enige verzorgingshuis van Waddinxveen te sluiten,  absoluut onacceptabel.

Gesprekken

Er hebben gesprekken plaatsgevonden tussen College en Zorgpartners, maar een oplossing is er nog niet gevonden. Het hierbij betrekken van Woonpartners en misschien Achmea is zeker aan te raden. Er zijn opties om Souburgh, in een andere vorm, te behouden.  Bij deze gesprekken moet ook zeker het comité “Souburgh moet blijven” betrokken worden!

Omslag

Tijdens een bijeenkomst over zorg, op 17 oktober, in de Ontmoetingskerk werd  door Zorgpartners de deur onverwacht op een kier gezet; was het eerst “sluiten en basta”, nu werd er gesproken over “gesprekken met woningcorporaties, waaronder Woonpartners, om te herstructureren”, en;  “Een voorziening waar ouderen zelfstandig zouden kunnen wonen met eventueel een dienstencentrum en een restaurant”. Wat een omslag opeens? Ingegeven door de grote commotie in, en betrokkenheid van, ons dorp? Mooi!

Vragen

Vele vragen liggen nog op tafel: per 2015 worden de gemeenten budgethouder  voor de zorg als  de Decentralisaties naar hen toekomen. Wat is dan het budget voor een zorgcentrum of voor kleinschalig wonen ( ouderen in een bepaalde woonvorm met dagbegeleiding)? Zou centraliseren van de zorg niet veel goedkoper kunnen uitpakken dan de enorme behoefte aan thuiszorg die  valt te verwachten omdat ouderen langer thuis moeten blijven wonen? Hoeveel geld komt er beschikbaar vanuit het Rijk?

Tussen wal en schip

Als de vergrijzing doorzet kan het Anne Frank de dagbesteding voor ouderen dan nog wel aan? En wat als het straks uitdraait op het zelf zorg inkopen door de ouderen; vallen de zwakkeren en minder gefortuneerde ouderen dan niet gigantisch tussen wal en schip? Hoe zou een publiek private samenwerking gestalte kunnen krijgen?

Zoveel vragen en nu nog zo weinig antwoorden! Feit is dat 2014 het jaar van de waarheid  gaat worden, er moeten dan stappen worden gezet om een zorginstelling, op wat voor manier dan ook, voor Waddinxveen te behouden!

 Ellen van Helden

Raadslid VVD