Decentralisaties zorgen voor onzekerheden

8 oktober 2014
De decentralisaties zorgen voor veel onzekerheden bij de burger. Dit schrijft Kirsten Schippers (WeWa) in de raadsblog van deze week. "In de komende maanden is de communicatie dan ook van groot belang."

Vandaag de dag leven we in een wereld met veel onzekerheden. Onzekerheden die zich niet alleen bevinden op het gebied van de economie of op internationaal gebied maar ook op lokaal gebied. Het nieuws draait momenteel vooral om de internationale onzekerheden die veroorzaakt worden door bijvoorbeeld IS(IS) en Rusland. Lokaal spelen hele andere onzekerheden een rol.

 De komende maanden moeten we ons goed voorbereiden op de decentralisaties die op ons af komen. Maar wat houden deze decentralisaties eigenlijk in? Heel simpel gezegd: de gemeenten moeten taken gaan  uitvoeren die voorheen het rijk en de provincie uitvoerden maar wel met een flinke bezuiniging in de komende jaren! De argumentatie van het rijk is dat de gemeente dichter bij de burgers staan, waardoor ze beter maatwerk kunnen leveren en kosten terug gedrongen kunnen worden.

Hoe complex de decentralisatie is vertellen ze er niet bij. Voor mijn scriptie heb ik gekeken naar de decentralisatie jeugdzorg. Hoe dieper ik in de materie kwam hoe ingewikkelder het werd. Als de decentralisaties voor mij als student bestuurskunde aan de universiteit van Leiden en voormalig lid van de jongerenraad en de wmo raad al zo complex en onbegrijpelijk zijn, hoe kunnen we dan van de burgers verwachten dat zij het begrijpen? De komende periode dient de gemeente er alles aan te doen om de burgers op de hoogte te brengen van wat er gaat gebeuren en wat dit voor hen inhoudt. Juist nu hebben de burgers, misschien wel meer dan ooit, een gemeente nodig die er echt voor hen is. Een gemeente die de zorg kan leveren die nodig is en een gemeente waarbij de burgers terecht kunnen met vragen, onzekerheden en problemen.

In de komende maanden is de communicatie dan ook van groot belang. Dat er veel op ons af komt is een feit, en hoe complex het ook mag zijn: we kunnen er niet meer onder uit. De komende maanden moet er dan ook nog veel werk worden verzet. In de informerende raad van 1 Oktober toonde het grote aantal vragen aan dat er ook bij de gemeenteraad nog veel onduidelijkheid heerst. Het is nog maar een paar maanden tot 1 januari,  tot  die tijd zal iedereen zijn schouders eronder moeten zetten om er voor te zorgen dat ook onze gemeente klaar is voor de veranderingen die op die datum ingaan.

Kirsten Schippers

Raadslid WeWa